Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

 

13. 5. 2021

V 1. čtvrtletí 2021 vydaly místně příslušné stavební úřady v Olomouckém kraji 965 stavebních povolení. Meziročně se jejich počet zvýšil o 3,5 % navzdory tomu, že u bytových budov došlo díky nové výstavbě k meziročnímu poklesu. Orientační hodnota povolených staveb meziročně vzrostla o 29,1 % na 4,56 mld. Kč. Průměrná orientační hodnota jednoho stavebního povolení činila u nové bytové výstavby 4,5 mil. Kč (3. nejnižší v ČR) a u nové nebytové výstavby 9,1 mil. Kč (6. nejvyšší v ČR).

V 1. čtvrtletí 2021 bylo v Olomouckém kraji vydáno 965 stavebních ohlášení a povolení (dále jen „stavební povolení“ nebo „povolení“), tj. o 3,5 % více než ve stejném období roku 2020.

V případě budov, které v tomto ohledu tvoří nejpočetnější skupinu, bylo v kraji v průběhu 1. čtvrtletí 2021 vydáno 575 stavebních povolení (meziročně o 6,3 % více). V podrobnějším členění připadalo 360 povolení na budovy bytové (meziročně o 1,1 % méně) a 215 povolení na budovy nebytové (meziročně o 21,5 % více). Mimo budov bylo vydáno 390 povolení na inženýrské stavby (meziročně o 0,3 % méně). Celkový počet vydaných stavebních povolení během 1. čtvrtletí v Olomouckém kraji byl letos 3. nejvyšší za uplynulých 8 let a tvořil 4,9 % republikového součtu (19 625 povolení).

Ze všech 360 stavebních povolení vydaných na bytové budovy připadalo 182 povolení na novou výstavbu (meziročně o 18,4 % méně) a 178 povolení na změnu již dokončených bytových staveb (meziročně o 26,2 % více). Z 215 stavebních povolení na nebytové budovy bylo 106 povolení určeno na novou výstavbu (meziročně o 43,2 % více) a 109 povolení na změnu již dokončených nebytových staveb (meziročně o 5,8 % více).

Všechny stavby v kraji, na které bylo v 1. čtvrtletí 2021 vydáno stavební povolení, měly orientační hodnotu 4,56 mld. Kč. Díky odlišné struktuře povolených staveb došlo v porovnání se stejným obdobím předchozího roku k nárůstu o 29,1 %. Průměrná orientační hodnota jednoho stavebního povolení činila 4,7 mil. Kč a byla na 90,4 % republikového průměru (5,2 mil. Kč).

Stavební povolení u nové bytové výstavby mělo průměrnou orientační hodnotu 4,5 mil. Kč. Po Karlovarském a Plzeňském kraji se jednalo o 2. nejnižší hodnotu mezi všemi 14 kraji v ČR, která se nacházela na 70,6 % republikového průměru (6,4 mil. Kč). V rámci kraje byla nejvyšší v okrese Jeseník (6,0 mil. Kč). Následovaly okresy Olomouc (4,7 mil. Kč), Přerov (4,6 mil. Kč), Prostějov (4,3 mil. Kč) a Šumperk (3,6 mil. Kč).

Průměrná orientační hodnota stavebního povolení u nové nebytové výstavby činila v kraji 9,1 mil. Kč. Po Praze, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Jihomoravském kraji se jednalo o 6. nejvyšší hodnotu v ČR, která korespondovala s republikovým průměrem (9,1 mil. Kč).

 

Více informací naleznete v metodicečasových řadách.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Stavební povolení v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2021 - komentář
  • Stavební povolení podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2021
  • Graf - Stavební povolení v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů a okresů Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2021