Socioekonomická situace na česko-polském pohraničí v kraji Opolském, Moravskoslezském a Olomouckém

 

obálka Vzájemné porovnání tří příhraničních regionů s tradičně dobrými a intenzivními kontakty - Opolského vojvodství, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Publikace obsahuje i data za okresy a obce ležící na společné česko-polské hranici uvedených krajů. Publikaci zpracoval a vydal statistický úřad v Opolí v Polsku ve spolupráci s odděleními informačních služeb Krajských správ ČSÚ v Olomouci a v Ostravě.

 • Publikace v pdf (2,6 MB)
 • Úvod
 • Metodické poznámky
 • Celková charakteristika česko-polského pohraničí
 • Kraje
 • Opolský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Okresy
 • Obce
 • Zdroje dat převzatých z jiných rezortů