SO ORP Šumperk

 

 • Časové řady SO ORP Šumperk
 • Administrativní mapa SO ORP Šumperk
 • Geografická mapa SO ORP Šumperk
 •  

  SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

 • Základní informace o SO ORP Šumperk podle SLDB 2011
 •  

  DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

 • Základní demografické ukazatele SO ORP Šumperk
 • Zdroj: Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Počet obyvatel v obcích SO ORP Šumperk k 31. 12. od roku 1990
 • Živě narození v obcích SO ORP Šumperk od roku 1990
 • Zemřelí v obcích SO ORP Šumperk od roku 1990
 • Sňatky v obcích SO ORP Šumperk od roku 1991
 • Rozvody v obcích SO ORP Šumperk od roku 1991
 • Přírůstek/úbytek stěhováním v obcích SO ORP Šumperk od roku 1990
 • Celkový přírůstek/úbytek obyvatelstva v obcích SO ORP Šumperk od roku 1990