Složení domácností v Olomouckém kraji

 

V Olomouckém kraji bylo ke dni sčítání zjištěno 257 964 hospodařících domácností. Z tohoto počtu bylo 65,5 % domácností rodinných a 34,5 % domácností nerodinných.

Analytická zpráva domacnosti_OLK.pdf
Tab. Složení hospodařících domácností - rok 2011 Tab_OLK.xls

Podrobné údaje za Olomoucký kraj: Domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Olomoucký kraj