Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2016

 

Sklizeň v roce 2016 dosáhla opět výborných výsledků. Dosažené výnosy hlavních plodin v zemědělských podnicích v Olomouckém kraji opět patřily mezi nejvyšší ve sledovaných letech. Příznivé vegetační podmínky ovlivnily vysoký výnos jak u hlavních obilovin, tak i u ostatních plodin jako jsou cukrovka technická, řepka, pícniny na orné půdě i u trvalých travních porostů.

  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2016 - komentář
  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji (2002-2016)
  • Graf - Plocha obilovin v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň a průměrný výnos cukrovky technické v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň a průměrný výnos řepky v Olomouckém kraji