Průmysl v Olomouckém kraji v roce 2020

 

7. 9. 2021

V Olomouckém kraji mělo v roce 2020 sídlo 150 průmyslových podniků s více než 100 zaměstnanci. Celkem tyto velké podniky zaměstnávaly 44,7 tis. osob s průměrnou hodnotou hrubé měsíční mzdy ve výši 32 887 Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy u nich dosáhly 131,5 mld. Kč.

Ze statistického šetření v podnicích s převažující činností v průmyslové výrobě můžeme v regionálním pohledu sledovat pouze výsledky za podniky s počtem zaměstnanců 100 a více. V roce 2020 bylo na území kraje evidováno 150 velkých průmyslových podniků. Na jejich celkovém počtu v celé České republice (2 329 podniků) se krajské podniky podílely 6,4 %. Nejvíce firem mělo sídlo v Jihomoravském (249) a Moravskoslezském kraji (239).  

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve velkých průmyslových podnicích kraje v roce 2020 činil 44 744 fyzických osob. Tvořili 5,4 % z celkového počtu zaměstnanců zjištěných ve stejných podnicích za celou ČR. V krajském srovnání to byl 3. nejnižší počet zaměstnanců ve velkých průmyslových podnicích (po kraji Karlovarském a Libereckém). Nejvíce těchto pracovníků bylo zaměstnáno ve firmách ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových subjektech s více než 100 zaměstnanci dosáhla v krajských podnicích 32 887 Kč v roce 2020. Po hodnotě z Karlovarského kraje se jednalo o 2. nejnižší hodnotu v mezikrajském srovnání. Byla o 4 360 Kč nižší než průměr vypočtený za ČR (37 247 Kč) a o 13 tisíc Kč nižší než nejvyšší průměrná mzda zaměstnanců velkých průmyslových podniků ve Středočeském kraji (45 896 Kč).

Z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2020 velké krajské průmyslové podniky utržily 131 539 mil. Kč v běžných cenách (bez DPH). To tvořilo jen 3,7 % z tržeb zjištěných ve stejných firmách celé republiky. Dvě třetiny z krajské částky představovaly tržby z přímého vývozu výrobků a služeb (87 195 mil. Kč b. c.). Produktivita práce (tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance) v krajských podnicích dosáhla 2 940 tis. Kč., což byla druhá nejnižší hodnota ve srovnání 14 krajů České republiky.

Ve struktuře velkých průmyslových firem v Olomouckém kraji bylo nejvíce podniků zabývajících se výrobou strojů a zařízení nezařazených do jiných skupin (22), u 19 podniků převažovala výroba potravinářských výrobků a u stejného počtu podniků to byla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě strojů a zařízení. Největší evidenční počet zaměstnanců vykázalo 13 firem s převažující výrobou elektrických zařízení (8 208 zaměstnanců) a tyto firmy měly také největší hodnotu tržeb z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy (29 934 mil. Kč).

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Průmysl v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Základní ukazatele průmyslových podniků podle CZ-NACE v Olomouckém kraji v roce 2020
  • Graf - Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy na 1 zaměstnance podle krajů v roce 2020
  • Tržby z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy v roce 2020