Průměrné spotřebitelské ceny na česko-polském pohraničí

 

obálka

Trojjazyčná publikace obsahuje srovnání spotřebitelských cen vybraných druhů zboží a služeb zjištěných na polsko-české hranici v sousedících krajích Opolském, Olomouckém a Moravskoslezském a také na národní úrovni Polska a České republiky.

 

 

Publikace se skládá ze tří částí, ve kterých je analytický komentář obohacen o grafickou prezentaci a tabulky týkající se:

• spotřebitelských cen v březnu podle krajů,
• spotřebitelských cen v březnu a cenových indexů v prvním čtvrtletí podle zemí,
• průměrných ročních spotřebitelských cen, indexů cen a kupní síly průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství podle zemí.

Publikaci připravil polský statistický úřad z města Opolí s využitím dat z cenové statistiky ČSÚ.

  • Publikace v pdf (2,7 MB)