Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2019

 

4. 12. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 částky 30 709 Kč. Nominálně průměrná mzda vzrostla o 7,0 %, tj. o 2 015 Kč. V 1. až 3. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá mzda v kraji činila 30 048 Kč, což bylo proti srovnatelnému období roku 2018 o 2 084 Kč více. Nominální růst tak dostáhl 7,5 %.

3. čtvrtletí 2019

Podle předběžných výsledků dosáhla ve 3. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá měsíční mzda*) zaměstnanců pracujících v podnicích na území Olomouckého kraje částky 30 709 Kč (přepočteno na plně zaměstnané) a proti stejnému období roku 2018 vzrostla o 2 015 Kč, tj. o 7,0 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 20191)
(předběžné údaje)

V mezikrajském srovnání byla mzda pátá nejnižší (po krajích Jihočeském, Pardubickém, Zlínském a Karlovarském). Ve srovnání s republikovým průměrem byla mzda v kraji o 2 988 Kč nižší. Nominální růst byl mezi kraji šestý nejvyšší a republikový růst převýšil o 0,1 procentního bodu.

Vývoj reálné mzdy byl ovlivněn vývojem cenové úrovně vyjádřené indexem spotřebitelských cen (inflace). Ve 3. čtvrtletí činila míra inflace 2,8 % (index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda v Olomouckém kraji tak s ohledem na inflaci vzrostla o 4,1 %. Reálný růst mezd byl zaznamenán ve všech krajích, nejvyšší ve Středočeském kraji. V rámci ČR reálná mzda vzrostla o 4,0 %.

Subjekty v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2019 zaměstnávaly 224,6 tis. osob (osoby přepočtené na plně zaměstnané). Počet zaměstnanců se meziročně snížil o půl procenta. Ke snížení počtu zaměstnaných došlo ve všech krajích s výjimkou Hl. m. Prahy a krajů Královéhradeckého a Jihomoravského. 


1. až 3. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na plně zaměstnané dosáhla v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 výše 30 048 Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla o 2 084 Kč (o 7,5 %). Ve srovnání s ostatními kraji byly mzdy v Olomouckém kraji 4. nejnižší, index mezd byl však 3. nejvyšší.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 20191)
(předběžné údaje)

Nejvyšší průměrné mzdy byly vypláceny zaměstnancům v Praze a Středočeském kraji, naopak nejnižší průměrné mzdy náležely zaměstnancům v krajích Karlovarském, Zlínském a Pardubickém.

Vzhledem k inflačnímu růstu v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2019 o 2,8 % se reálná mzda v Olomouckém kraji zvýšila o 4,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji po přepočtu na plně zaměstnané činil 224,7 tis. osob. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se snížil o 0,3 tis. osob, tj. o 0,2 %.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2019