Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

4. 12. 2020

Ve 3. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích na území Olomouckého kraje částky 32 654 Kč. Meziročně se její nominální hodnota zvýšila o 6,4 %. To odpovídalo nejvyššímu relativnímu zvýšení mezi všemi kraji České republiky. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v přepočtu na plně zaměstnané se ve stejném období meziročně snížil o 3,3 % na 215,7 tis. osob.

3. čtvrtletí 2020

Podle předběžných údajů dosáhla ve 3. čtvrtletí 2020 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v Olomouckém kraji částky 32 654 Kč. Oproti 3. čtvrtletí 2019 se její nominální hodnota zvýšila o 6,4 % (tj. o 1 958 Kč). Díky nejvyššímu relativnímu růstu v mezikrajském srovnání se Olomoucký kraj posunul v pořadí krajů. Jeho mzdová úroveň byla vyšší než v kraji Karlovarském, Zlínském, Pardubickém, Moravskoslezském a Jihočeském. I přes zjištěné meziroční zvýšení byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji o 2 748 Kč nižší než v České republice a o 10 381 Kč nižší než v Praze, tj. v kraji s nejvyšším průměrem v zemi.

Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice ve 3. čtvrtletí letošního roku o 3,3 % se mzda v Olomouckém kraji meziročně reálně zvýšila o 3,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané se ve 3. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 3,3 % (tj. o 7,3 tis.) na 215,7 tis. osob. K poklesu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích. Relativně nejvyšší úbytek zaznamenal kraj Karlovarský (o 6,3 %), absolutně nejvyšší úbytek náležel kraji Moravskoslezskému (o 20,6 tis.). V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců snížil o 3,1 % (tj. o 125,0 tis.) na 3 951,0 tis. osob.

 

1. až 3. čtvrtletí 2020

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví dosáhla v 1 až 3. čtvrtletí 2020 průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji hodnoty 31 323 Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšila o 4,2 % (tj. o 1 267 Kč). Meziroční zvýšení mzdové hladiny zaznamenaly všechny kraje. Nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda byla v Praze (42 811 Kč), naopak nejnižší v kraji Karlovarském (30 188 Kč). Průměrná hodnota Olomouckého kraje byla v 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku 4. nejnižší, a to po kraji Karlovarském, Zlínském a Pardubickém. Za republikovým průměrem zaostala o 9,5 % (tj. o 3 288 Kč). S ohledem na růst spotřebitelských cen v České republice v 1. až 3. čtvrtletí 2020 o 3,3 % se mzda v Olomouckém kraji reálně zvýšila o 0,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané klesl v 1. až 3. čtvrtletí 2020 o 2,8 % (tj. o 6,3 tis.) na 216,7 tis. osob. Evidenční stav zaměstnanců se snížil ve všech krajích. Relativně nejvyšší úbytek charakterizoval kraj Karlovarský (o 5,1 %), absolutně nejvyšší úbytek vykázal kraj Moravskoslezský (o 17,3 tis.). V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců snížil pod čtyřmiliónovou hranici. Meziročně klesl o 2,5 % (tj. o 102,0 tis.) na 3 977,6 tis. osob.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 3. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Graf - Reálná změna průměrné hrubé měsíční mzdy ve 3. čtvrtletí 2020 oproti 3. čtvrtletí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda ve 3. čtvrtletí v Olomouckém kraji
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020