Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2017 a v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Příznivý vývoj ukazatelů zaměstnanosti pokračoval i ve 3. čtvrtletí letošního roku. Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví se zvýšil jak průměrný evidenční počet zaměstnanců, tak jejich průměrné mzdy. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Olomouckém kraji vzrostla ve 3. čtvrtletí 2017 na 26 253 Kč. Oproti stejnému období předchozího roku se zvýšila o 7,3 %.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí a v 1. až 3. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v 3. čtvrtletí 2017
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 3. čtvrtletí 2017
  • Graf - Vývoj průměrné měsíční mzdy v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017