Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí a v 1. pololetí 2019

 

3. 9. 2019

Ve 2. čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců pracujících v podnicích na území Olomouckého kraje proti stejnému období předchozího roku o 7,2 %. Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců překročila hranici 30 tisíc a dosáhla hodnoty 30 442 Kč. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se ve srovnání se stejným obdobím minulého roku snížil o 0,3 %.

2. čtvrtletí 2019

Podle předběžných výsledků dosáhla v Olomouckém kraji průměrná hrubá měsíční nominální mzda (přepočteno na plně zaměstnané) v národním hospodářství*) částky 30 442 Kč, což bylo o 2 044 Kč více (7,2 %) než ve stejném období roku 2018. Nejvíce vzrostly mzdy zaměstnancům pracujícím v podnicích na území Moravskoslezského kraje (o 7,8 %). I přes vysoký meziroční nárůst na úrovni republikového růstu (7,2 %) byly mzdy pobírané v Olomouckém kraji 4. nejnižší v mezikrajském srovnání. Nižší průměrné mzdy byly zjištěny v Karlovarském, Zlínském a Pardubickém kraji. Ve srovnání s republikovým průměrem zaměstnanci v kraji brali o 3 663 Kč méně a ve srovnání s nejvyššími výdělky, které byly zjištěny v Hl. m. Praze, to bylo o 11 855 Kč méně. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 2,8 % se mzda v kraji reálně zvýšila o 4,3 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 20191)
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

1) Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".
2) Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem.

 

Olomoucký kraj patřil k osmi krajům, kde meziročně došlo k poklesu počtu zaměstnanců (o 0,3 %). Ve 2. čtvrtletí 2019 bylo zaevidováno v podnicích na území kraje celkem 225,3 tis. zaměstnanců, což bylo o 0,6 tis. osob méně než ve 2. čtvrtletí roku 2018.

 

1. pololetí 2019
 

V 1. pololetí 2019 podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví dosáhly průměrné hrubé měsíční mzdy v kraji výše 29 702 Kč, tedy o 7,6 % více než v 1. pololetí 2018. Meziročně to bylo navýšení o 2 104 Kč. Nižších mezd dosáhli zaměstnanci pracující v podnicích na území Karlovarského, Pardubického a Zlínského kraje. Nejvíce na svých výplatních páskách měli zaměstnanci podniků v Hl. m. Praze (41 964 Kč), ale největší meziroční přírůstek byl zaevidován v Královéhradeckém kraji (o 8,0 %). Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 2,8 % se mzda v kraji reálně zvýšila o 4,7 %.

Evidenční stav zaměstnanců se meziročně minimálně snížil na 224,6 tis. osob (pokles o 0,2 tis. osob).

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 20191)
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)

1) Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".
2) Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 528
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí a v 1. pololetí 2019 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. pololetí 2019 podle krajů
  • Graf - Reálná změna průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2019
  • Graf - Reálná změna průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. pololetí 2019