Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

3. 9. 2021

Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 dosáhla výše 34 904 Kč, tj. o 12,9 % více než v minulém roce. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 2,9 % činil reálný růst mezd v kraji 9,7 %. Mírný nárůst byl zaznamenán v evidenčním počtu zaměstnanců, kde přírůstek oproti stejnému období minulého roku dosahoval 0,7 tis. zaměstnanců, tedy 0,3 %.

2. čtvrtletí 2021

Podle předběžných údajů ve 2. čtvrtletí 2021 došlo ke zvýšení průměrné hrubé měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 34 904 Kč, což je ve srovnání s 2. čtvrtletím 2020 o téměř 4 tis. Kč více. Nominálně se mzda zvýšila o 12,9 %, reálně vzhledem k růstu spotřebitelských cen v ČR v uvedeném období to bylo o 9,7 %.

V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 11,3 % na 38 275 Kč. V mezikrajském srovnání se Olomoucký kraj zařadil na 5. místo vzestupného řebříčku. Nejnižší hodnoty průměrné mzdy dosáhli v Karlovarském kraji (33 636 Kč) a nejvyšší hodnota naležela zaměstnancům v Praze (46 163 Kč). Meziroční indexy jsou do značné míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou.

K mírnému oživení na trhu práce došlo v oblasti zaměstnanosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v kraji se zvýšil na 217 tis. osob, tedy o 0,7 tis. osob více než ve stejném období minulého roku. Zatímco zvýšení mezd charakterizovalo všechny kraje ČR, evidenční počet zaměstnanců se zvýšil v 10 ze 14 krajů. Ke snížení počtu zaměstnanců došlo v podnicích na území Karlovarského, Moravskoslezského, Ústeckého a Zlínského kraje.

 

1. pololetí 2021

V 1. pololetí 2021 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na plně zaměstnané hodnoty 33 338 Kč. Meziročně to bylo zvýšení o 8,6 %. Reálně vzhledem k výši inflace v uvedeném období činil růst 6,0 %. Nominální přírůstek mezd byl v Olomouckém kraji 3. nejvyšší, hned po Kraji Vysočina a Královéhradeckém kraji.

Zatímco ke zvýšení mezd došlo ve všech krajích republiky, počet zaměstnanců se zvýšil pouze ve dvou krajích. Meziročně vyšší počet zaměstnanců byl zaznamenán v Praze a Středočeském kraji, ostatní kraje zaznamenaly pokles počtu zaměstnanců. V Olomouckém kraji se jednalo o snížení počtu zaměstnanců o 1,4 tis. osob, tj. -0,6 %. Nejvyšší úbytek počtu zaměstnanců byl zaevidován v Moravskoslezském kraji (o 7,7 tis. osob).

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz
Tel.: 585 731 528

 

 

Poznámka:

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2021 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
  • Graf - Reálný růst průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2021 oproti 2. čtvrtletí 2020
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021