Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020

 

3. 9. 2020

Ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích na území Olomouckého kraje hodnoty 30 802 Kč. Ačkoliv nominálně se v meziročním pohledu mírně zvýšila, reálná mzda se snížila. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 3,5 % na 216,0 tis. osob (přepočtených na plně zaměstnané).

2. čtvrtletí 2020

Podle předběžných údajů dosáhla ve 2. čtvrtletí 2020 průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v Olomouckém kraji hodnoty 30 802 Kč. Oproti 2. čtvrtletí 2019 se nominálně zvýšila o 0,9 % (tj. o 290 Kč). I když zjištěné tempo růstu bylo v kraji vyšší než na republikové úrovni (0,5 %), byla mzdová úroveň 5. nejnižší mezi všemi 14 kraji. Průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji byla o 3 469 Kč nižší než v České republice a o 11 633 Kč nižší než v Praze, tj. v kraji s nejvyšším průměrem v zemi. Nejnižší průměrné hrubé měsíční mzdy byly vypláceny v kraji Karlovarském, Zlínském, Pardubickém a Moravskoslezském. Vzhledem ke zvýšení spotřebitelských cen v ČR ve 2. čtvrtletí letošního roku o 3,1 % se reálná mzda v Olomouckém kraji meziročně snížila o 2,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané se ve 2. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 3,5 % na 216,0 tis. osob. K poklesu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích. Relativně nejvyšší úbytek zaznamenal kraj Karlovarský (o 6,1 %), absolutně nejvyšší úbytek náležel kraji Moravskoslezskému (o 20,9 tis.). V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců snížil o 3,4 % (tj. o 138,3 tis.) na 3 955,4 tis. osob.

1. pololetí 2020

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví dosáhla v 1. pololetí 2020 průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji úrovně 30 631 Kč. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku se zvýšila o 3,0 % (tj. o 895 Kč). Meziroční zvýšení mzdové hladiny zaregistrovaly všechny kraje. Nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda byla v Praze (42 689 Kč), naopak nejnižší v kraji Karlovarském (29 585 Kč). Průměrná hodnota Olomouckého kraje byla v 1. pololetí tohoto roku 4. nejnižší, a to po kraji Karlovarském, Zlínském a Pardubickém. Za republikovým průměrem zaostala o 10,4 % (tj. o 3 569 Kč). S ohledem na růst spotřebitelských cen v ČR v 1. pololetí 2020 o 3,4 % se reálná mzda v Olomouckém kraji meziročně snížila o 0,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji přepočtený na plně zaměstnané klesl v 1. pololetí 2020 o 2,6 % na 217,2 tis. osob. Evidenční stav zaměstnanců se snížil ve všech krajích. Relativně nejvyšší úbytek charakterizoval kraj Karlovarský (o 4,5 %), absolutně nejvyšší úbytek vykázal kraj Moravskoslezský (o 15,6 tis.). V České republice se průměrný evidenční počet zaměstnanců snížil pod čtyřmiliónovou hranici. Meziročně klesl o 2,2 % (tj. o 89,1 tis.) na 3 992,3 tis. osob.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

 

_________________________

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2020
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. pololetí 2020
  • Graf - Reálná změna průměrné hrubé měsíční mzdy ve 2. čtvrtletí 2020 oproti 2. čtvrtletí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí v Olomouckém kraji
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. pololetí 2020