Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018

 

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví se i ve 2. čtvrtletí letošního roku zvýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců a vzrostla i jejich mzda. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v Olomouckém kraji dosáhla ve 2. čtvrtletí 2018 částky 28 418 Kč. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšila o 9,0 %.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2018 a v 1. až 2. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda ve 2. čtvrtletí 2018
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 2. čtvrtletí 2018
  • Graf - Reálná změna průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2018