Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2019

 

6. 3. 2020

Průměrná hrubá měsíční mzda se v Olomouckém kraji v roce 2019 zvýšila na 30 784 Kč, tj. na 90,2 % republikového průměru. Meziroční nominální růst činil 7,5 %. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 2,8 % dosáhl reálný růst mezd 4,6 %. Průměrný evidenční počet zaměstnanců na území kraje se meziročně snížil o 0,2 % na 225,0 tis. osob (přepočtených na plně zaměstnané).

4. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů vzrostla ve 4. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji na 33 001 Kč. V porovnání se 4. čtvrtletím 2018 se nominálně zvýšila o 7,6 %, což po kraji Jihočeském a Středočeském odpovídalo 3. nejvyššímu růstu v mezikrajském srovnání. V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila ve sledovaném období o 6,7 % na 36 144 Kč.

I přes vyšší tempo mzdového růstu v kraji byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji 4. nejnižší v České republice. Nejvyšší průměrná hodnota náležela zaměstnancům v Praze (44 237 Kč), naopak nejnižší průměrná hodnota zaměstnancům v kraji Karlovarském (31 811 Kč). S ohledem na růst spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 3,0 % se průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji reálně zvýšila o 4,5 %.

Zatímco mzdová úroveň se v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně zvýšila, stav zaměstnanců v Olomouckém kraji se naopak mírně snížil. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v kraji se ve 4. čtvrtletí 2019 meziročně snížil o 0,2 % na 225,9 tis. osob. Meziroční pokles počtu zaměstnanců charakterizovalo 10 ze 14 krajů v zemi. Opačný trend se týkal pouze Prahy a krajů Královéhradeckého, Jihomoravského a Středočeského.

 

1. až 4. čtvrtletí 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Olomouckém kraji se v roce 2019 podle předběžných údajů zvýšila o 2 139 Kč na 30 784 Kč. Meziroční nominální růst dosáhl 7,5 % a byl po kraji Královéhradeckém a Středočeském 3. nejvyšší mezi všemi kraji.

V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila o 7,1 % na 34 125 Kč. Ačkoliv relativní růst mezd v kraji byl vyšší než na republikové úrovni, byla průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji 4. nejnižší v mezikrajském srovnání. Průměrně nižší mzdové úrovně dosáhli pouze zaměstnanci v kraji Karlovarském (29 962 Kč), Zlínském (30 425 Kč) a Pardubickém (30 659 Kč). Republikový průměr překonali pouze zaměstnanci v Praze (42 553 Kč) a kraji Středočeském (34 900 Kč). Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice o 2,8 % se průměrná hrubá měsíční mzda v Olomouckém kraji reálně zvýšila o 4,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané v Olomouckém kraji se v roce 2019 meziročně snížil o 0,2 % na 225,0 tis. osob. Meziroční pokles počtu zaměstnanců charakterizovalo 10 ze 14 krajů v České republice s výjimkou Prahy a krajů Královéhradeckého, Jihomoravského a Středočeského. Na celkovém počtu zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané v národním hospodářství se Olomoucký kraj podílel z 5,5 %.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

__________________________

Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
  • Graf - Reálný růst průměrné hrubé měsíční mzdy v 1. až 4. čtvrtletí 2019 oproti 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019