Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2018

 

8. 3. 2019

Podle předběžných výsledků vzrostla v Olomouckém kraji v roce 2018 průměrná hrubá měsíční mzda ve srovnání s rokem 2017 o 8,8 % na hodnotu 28 705 Kč. Meziročně vzrostl i průměrný počet zaměstnanců v podnicích na území kraje a dosáhl počtu 222,7 tis. osob.

 

4. čtvrtletí 2018

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví vzrostla v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2018 průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství*) proti stejnému období předchozího roku o 7,1 % na hodnotu 30 685 Kč. I přes vyšší tempo růstu než kolik činil přírůstek na republikové úrovni (6,9 %) byla zjištěná průměrná mzda v kraji ve 4. čtvrtletí druhou nejnižší ve srovnání 14 krajů. Byla o 3 155 Kč nižší než republikový průměr (33 840 Kč) a o 11 166 Kč nižší než průměrná mzda v hlavním městě Praze (41 851 Kč). Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 2,1 % se mzda v kraji reálně zvýšila o 4,9 %.

Ve 4. čtvrtletí 2018 činil průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích kraje 223,8 tis. osob. Oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 0,1 %.

 

1. až 4. čtvrtletí 2018

V roce 2018 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v podnicích Olomouckého kraje hodnoty 28 705 Kč. Meziročně se zvýšila o 2 320 Kč, což představovalo růst o 8,8 %. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 2,1 %, reálně mzda v kraji vzrostla o 6,6 %. Mzda v kraji sice rostla rychlejším tempem než průměrná mzda na celostátní úrovni (růst o 8,1 %), přesto její hodnota byla na 90 % průměrné hrubé měsíční mzdy vypočtené za Českou republiku (31 885 Kč). V porovnání s ostatními kraji byla 4. nejnižší. Nižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském, Zlínském a Pardubickém kraji.

V roce 2018 dosáhl průměrný evidenční počet zaměstnanců v Olomouckém kraji po přepočtu na plně zaměstnané 222,7 tis. osob. Meziročně vzrostl o 1,5 tis. osob, tj. o 0,7 %. Z celkového počtu zaměstnanců v ČR (4 066,2 tis. osob) bylo v kraji zaměstnáno 5,5 %.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

*)Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda ve 4. čtvrtletí 2018
  • Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v roce 2018
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2018