Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

4. 6. 2019

Průměrná hrubá měsíční mzda 223,1 tis. zaměstnanců pracujících v podnicích na území Olomouckého kraje dosáhla v 1. čtvrtletí letošního roku hodnoty 28 989 Kč. Ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2018 se průměrná mzda zvýšila o 2 134 Kč, tj. o 7,9 %.

Podle předběžných výsledků podnikového výkaznictví činila v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství*) 28 989 Kč. Meziročně se zvýšila o 7,9 %. I když tento přírůstek oproti 1. čtvrtletí roku 2018 byl vyšší než republikový růst (7,4 %) a jeden z nejvyšších mezi kraji, zůstává hodnota průměrné mzdy v kraji 4. nejnižší v mezikrajském porovnání. Nižší hodnota průměrné mzdy byla zjištěna v Karlovarském, Zlínském a Pardubickém kraji. Oproti republikovému průměru (32 466 Kč) byla mzda v kraji nižší o 3,5 tis. Kč a oproti průměrné mzdě vypočtené pro zaměstnance v hlavním městě Praze (41 450 Kč) byla nižší o 12,5 tis. Kč. Vzhledem k růstu spotřebitelských cen v České republice v uvedeném období o 2,7 % se mzda v kraji reálně zvýšila o 5,1 %.

Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 20191)
Zdroj: ČSÚ (předběžné údaje)


1) Územní třídění je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců tzv. "pracovištní metodou".
2) Zahrnuti jsou i zaměstnanci sledovaných subjektů pracující mimo území ČR, proto součet za kraje nemusí souhlasit s ČR celkem.

Olomoucký kraj patřil k devíti krajům, u nichž byl zaznamenán přírůstek počtu zaměstnanců. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se průměrný evidenční počet zaměstnanců zvýšil o 0,9 tis. osob. Na pracovištích na území kraje tak bylo v 1. čtvrtletí 2019 zaměstnáno 223,1 tis. osob.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 


*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

  • Průměrné mzdy v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů v 1. čtvrtletí 2019