Příjmy a životní podmínky domácností - 2015

 

V roce 2015 se uskutečnil již jedenáctý ročník výběrového šetření Životní podmínky domácností. Toto šetření je zaměřeno na sociální a ekonomické podmínky českých domácností. Výsledky šetření ukázaly zlepšení finanční situace domácností. V Olomouckém kraji dosáhl průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti 147 tisíc Kč ročně a meziročně vzrostl o 4,3 %. Zvýšil se podíl domácností s měsíčním příjmem nad 15 tisíc Kč na osobu.

  • Analytická zpráva
  • Přehled ročních příjmů domácností na osobu v Olomouckém kraji
  • Graf - Průměrný čistý roční příjem na osobu podle krajů
  • Graf - Podíl domácností podle čistého měsíčního příjmu na osobu v Olomouckém kraji
  • Graf - Měsíční náklady na bydlení domácností podle krajů