Požáry v Olomouckém kraji v roce 2021

 

14. 4. 2022

V roce 2021 bylo na území Olomouckého kraje likvidováno 900 požárů. Při požárech bylo zraněno 63 osob a šest osob přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 116,5 mil. Kč, hasičským zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 557,6 mil. Kč.

Podle údajů zpracovaných Hasičskými záchrannými sbory ČR vzniklo na území Olomouckého kraje v roce 2021 celkem 900 požárů. Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl jejich počet o 72, tj. o 8,7 %. Počet požárů byl od roku 2000 pátý nejnižší. K nejvyššímu počtu požárů došlo v roce 2003 (1 347 požárů). Olomoucký kraj se na celkovém počtu vzniklých požárů v ČR podílel 5,6 %.

Tabulka: Požáry podle krajů v roce 2021

V meziokresním srovnání bylo v roce 2021 nejvíce požárů v okrese Olomouc (341 požárů, tj. 37,9 % krajského celku). V relativním vyjádření počtu požárů však nejhorší situace byla v okrese Jeseník, kde na 10 000 obyvatel středního stavu připadlo 15,2 požárů. Meziroční nárůst požárů byl zaznamenán ve všech okresech Olomouckého kraje s výjimkou okresu Jeseník (meziroční pokles o 15,2 %). Nejvyšší nárůst byl v okrese Přerov (+24,8 %).

Graf: Počet požárů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021

Počet požárů byl v Olomouckém kraji v roce 2021 ve srovnání s ostatními kraji šestý nejnižší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 405 požárů), nejméně v kraji Karlovarském (460 požárů). V Olomouckém kraji připadlo v přepočtu na 10 000 obyvatel středního stavu 14,4 požárů, což byla mezi kraji šestá nejnižší hodnota. Smutné prvenství patřilo Ústeckému kraji (20,0 požárů na 10 000 obyvatel středního stavu). Průměr za Českou republiku byl 15,4 požárů. Počet požárů meziročně klesl ve všech krajích s výjimkou Olomouckého a Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Graf: Počet požárů a přímá škoda na 1 požár podle krajů v roce 2021

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2021 dosáhla v Olomouckém kraji hodnoty 116,5 mil. Kč a byla o 10,6 mil. Kč vyšší než v předchozím roce. Od roku 2000 se jednalo o šestou nejvyšší hodnotu přímé škody v kraji. Jedním požárem byla v roce 2021 v průměru způsobena škoda ve výši 129,5 tisíc Kč. Tato hodnota byla mezi 14 kraji ČR třetí nejnižší. Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2021 dosáhla částky 557,6 mil. Kč a představovala téměř pětinásobek hodnoty přímých škod. Nejúspěšnějším rokem z tohoto pohledu byl rok 2008, ve kterém byla sice způsobená přímá škoda ve výši 90,6 mil. Kč, uchráněné hodnoty však dosáhly téměř dvanáctinásobku.

Graf: Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech 
v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021

V průběhu roku 2021 došlo na území Olomouckého kraje k 32 požárům, při kterých činila přímá škoda na majetku 1 mil. Kč a více. U těchto požárů byla výše přímých škod stanovena na 72,3 mil. Kč, přičemž uchráněné hodnoty byly ve výši 174,1 mil. Kč. Největší vliv na výši přímých škod u požárů měla událost z října, u které se jednalo o požár hospodářské budovy v Oskavě, kde byla škoda stanovena na 8 mil. Kč. Druhou nejničivější událostí se stal červencový požár velkokapacitního seníku v Želatovicích, který se samovznítil. Přímá škoda byla vyčíslena na 6,8 mil. Kč.

Graf: Počet požárů a přímá škoda na 1 požár v Olomouckém kraji 
v letech 2000 až 2021

V souvislosti s požáry bylo v Olomouckém kraji v roce 2021 zraněno 63 osob. Z pohledu okresů se nejvíce osob zranilo při požárech v okrese Přerov (26 zraněných). O život přišlo šest osob. Smutné prvenství připadlo Moravskoslezskému a Středočeskému kraji, ve kterých při požárech zemřelo shodně 18 osob. V přepočtu na tisíc požárů byla nejtragičtější bilance v Karlovarském kraji (15,2 usmrcených na 1 000 požárů). Následoval Zlínský kraj s 11,1 zemřelými na tisíc požárů.

Graf: Počet zraněných a usmrcených osob při požárech 
v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021

 

Více informací naleznete pod odkazy:
Hasičský záchranný sbor České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky – Olomoucký kraj

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Požáry v Olomouckém kraji v roce 2021 - komentář
  • Požáry podle krajů v roce 2021
  • Graf - Počet požárů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021
  • Graf - Počet požárů a přímá škoda na 1 požár podle krajů v roce 2021
  • Graf - Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021
  • Graf - Počet požárů a přímá škoda na 1 požár v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021
  • Graf - Počet zraněných a usmrcených osob při požárech v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2021