Požáry v Olomouckém kraji v roce 2020

 

4. 5. 2021

V roce 2020 došlo na území Olomouckého kraje k 828 požárům. Přímá škoda způsobená požáry dosáhla částky 105,9 mil. Kč, hasičským zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 349,2 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno 67 osob a jedna osoba přišla o život.

Podle údajů zpracovaných Hasičskými záchrannými sbory ČR vzniklo na území Olomouckého kraje v roce 2020 celkem 828 požárů. Ve srovnání s předchozím rokem jejich počet klesl o 152, tj. o 15,5 %. Počet požárů byl o 212 případů nižší než je průměr počtu požárů v letech 2000 až 2019 (1 040 požárů) a současně byl od roku 2000 druhý nejnižší. K nejvyššímu počtu požárů v letech 2000 až 2020 došlo v roce 2003 (1 347 požárů), nejnižší počet byl evidován v roce 2016 (824 požárů).

V meziokresním srovnání došlo v roce 2020 k nejvíce požárům v okrese Olomouc (338 požárů, tj. 40,8 % krajského celku). V relativním vyjádření bylo nejvíce požárů evidováno v okrese Jeseník, kde na 10 000 obyvatel středního stavu připadlo 17,4 požárů. Meziroční pokles požárů byl zaznamenán ve všech okresech Olomouckého kraje. Nejvyšší snížení bylo v okrese Olomouc (-20,7 %), nejnižší pak v okrese Šumperk (-9,0 %).

Ve srovnání s ostatními kraji byl v roce 2020 počet požárů v Olomouckém kraji pátý nejnižší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 610 požárů), nejméně v kraji Karlovarském (672 požárů). V Olomouckém kraji připadlo v přepočtu na 10 000 obyvatel středního stavu 13,1 požárů, což byla mezi kraji třetí nejnižší hodnota hned za kraji Zlínským (12,2) a Jihomoravským (11,7). Smutné prvenství patřilo Ústeckému kraji (23,7 požárů na 10 000 obyvatel středního stavu). Počet požárů meziročně klesl ve všech krajích s výjimkou Plzeňského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina.

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2020 dosáhla v Olomouckém kraji hodnoty 105,9 mil. Kč a byla o 80,0 mil. Kč nižší než v předchozím roce. Od roku 2000 se jednalo o sedmou nejvyšší hodnotu přímé škody v kraji.  Nejvyšší přímá škoda způsobená požáry byla v Olomouckém kraji zaznamenána v roce 2018, a to 198,3 mil. Kč. Jedním požárem byla v roce 2020 v průměru způsobena škoda ve výši 128,0 tisíc Kč. Tato hodnota byla mezi 14 kraji ČR osmá nejvyšší. Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2020 dosáhla částky 349,2 mil. Kč a představovala více než trojnásobek hodnoty přímých škod. Nejúspěšnějším rokem z tohoto pohledu byl rok 2008, ve kterém byla sice způsobená přímá škoda ve výši 90,6 mil. Kč, uchráněné hodnoty však dosáhly téměř dvanáctinásobku.

V průběhu roku 2020 došlo na území Olomouckého kraje ke 23 požárům, při kterých činila přímá škoda na majetku 1 mil. Kč a více. U těchto požárů byla výše přímých škod stanovena na 68,2 mil. Kč, přičemž uchráněné hodnoty byly ve výši 60,2 mil. Kč. Největší vliv na výši přímých škod u požárů měla událost z října, u které se jednalo o požár haly s uskladněným senem v Mikulovicích na Jesenicku, kde byla škoda stanovena na 18,5 mil. Kč. Příčinou požáru bylo samovznícení. Druhou nejničivější událostí se stal březnový požár dřeva pro výrobu štěpky v zemědělském areálu v Suchonicích. Přímá škoda byla vyčíslena na 8,8 mil. Kč.

V souvislosti s požáry bylo v Olomouckém kraji v roce 2020 zraněno 67 osob, tj. o 18 více než v předchozím roce. Z pohledu okresů se nejvíce osob zranilo při požárech v okrese Olomouc (26 zraněných). O život přišla jedna osoba, a to při požáru v bytovém domě v Přerově. Olomoucký kraj měl nejnižší počet osob usmrcených v přímé souvislosti s požáry mezi kraji. Smutné prvenství připadlo Moravskoslezskému kraji, ve kterém při požárech zemřelo 26 osob. V přepočtu na tisíc požárů byla nejtragičtější bilance v Jihomoravském kraji (17,2 usmrcených na 1 000 požárů).

 

Více informací naleznete pod odkazy:
Hasičský záchranný sbor České republiky
Hasičský záchranný sbor České republiky – Olomoucký kraj

 

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Požáry v Olomouckém kraji v roce 2020 - komentář
  • Požáry podle krajů v roce 2020
  • Graf - Počet požárů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2020
  • Graf - Počet požárů a přímá škoda na 1 požár podle krajů v roce 2020
  • Graf - Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2020
  • Graf - Počet požárů a přímá škoda na 1 požár v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2020
  • Graf - Počet zraněných a usmrcených osob při požárech v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2020