Požáry v Olomouckém kraji v roce 2019

 

7. 5. 2020

V roce 2019 došlo na území Olomouckého kraje k 980 požárům, u nichž přímé škody dosáhly hodnoty 185,9 mil. Kč. Hasičským zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši 568,7 mil. Kč. Při požárech bylo zraněno 49 osob. V přímé souvislosti s požárem bylo usmrceno 5 osob.

Podle údajů zpracovaných Hasičskými záchrannými sbory ČR vzniklo na území Olomouckého kraje v roce 2019 celkem 980 požárů. Ve srovnání s předchozím rokem jejich počet klesl o 12, tj. o 1,2 %. Počet požárů byl o 60 případů nižší než 20letý průměr (1 040 požárů) a současně byl 8. nejnižší za uplynulých 20 let. K nejvyššímu počtu požárů za posledních 20 let došlo v roce 2003 (1 347 požárů), nejnižší počet byl evidován v roce 2016 (824 požárů).

V meziokresním srovnání došlo v roce 2019 k nejvíce požárům v okrese Olomouc (426 požárů, tj. 43,5 % krajského celku). V relativním vyjádření bylo nejvíce požárů evidováno v okrese Jeseník, kde na 1 000 obyvatel středního stavu připadly dva požáry. Meziroční pokles požárů byl zaznamenán v okresech Prostějov, Přerov a Šumperk. Oproti tomu na Olomoucku a Jesenicku došlo ke zvýšení jejich počtu. V okrese Jeseník dokonce o jednu třetinu.

Ve srovnání s ostatními kraji byl v roce 2019 počet požárů v Olomouckém kraji 7. nejnižší. Nejvíce požárů bylo zaznamenáno ve Středočeském kraji (2 871 požárů), nejméně v krajích Karlovarském (703 požárů) a Zlínském (704 požárů). V Olomouckém kraji připadlo v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu 1,6 požárů, což byla mezi kraji 5. nejnižší hodnota. Smutné prvenství patřilo Ústeckému kraji (2,6 požárů na 1 000 obyvatel středního stavu). Počet požárů meziročně klesl ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2019 dosáhla v Olomouckém kraji hodnoty 185,9 mil. Kč a byla o 12,4 mil. Kč nižší než v předchozím roce. Za posledních 20 let se jednalo o druhou nejvyšší hodnotu přímé škody v kraji. Nejvyšší hodnota byla evidována v roce 2018 (198,3 mil. Kč). Jedním požárem byla v roce 2019 v průměru způsobena škoda ve výši 189,7 tisíc Kč. Tato hodnota byla mezi 14 kraji ČR nejvyšší. Hodnota majetku uchráněného před požáry v kraji v roce 2019 dosáhla částky 568,7 mil. Kč a představovala trojnásobek hodnoty přímých škod.

V průběhu roku 2019 došlo na území Olomouckého kraje ke 34 požárům, při kterých činila přímá škoda na majetku 1 mil. Kč a více. U těchto požárů byla výše přímých škod stanovena na 140,5 mil. Kč, přičemž uchráněné hodnoty byly ve výši 184,7 mil. Kč. Nejvyšší vliv na výši přímých škod u požárů měla událost z října, u které se jednalo o požár podbíječky v Hraničních Petrovicích, kde byla škoda stanovena na 30 mil. Kč. Příčinou požáru byla technická závada. Druhou nejničivější událostí se stal březnový požár v průmyslovém areálu v Olomouci. Přímá škoda byla vyčíslena na 24 mil. Kč, uchráněné hodnoty byly ve výši 84 mil. Kč. Příčinou požáru byla statická elektřina.

V souvislosti s požáry bylo v roce 2019 zraněno v Olomouckém kraji 49 osob, tj. o 6 méně než v předchozím roce. Z pohledu okresů se nejvíce osob zranilo při požárech v okresech Přerov (16 zraněných) a Olomouc (15 zraněných). Usmrceno bylo 5 osob, z toho všechny v přímé souvislosti s požárem. Mezi usmrcenými bylo jedno dítě. Pouze v okrese Šumperk nezemřela při požáru žádná osoba.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Požáry v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Požáry podle krajů v roce 2019
  • Graf - Počet požárů v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2019
  • Graf - Počet požárů a přímá škoda na 1 požár podle krajů v roce 2019
  • Graf - Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech v Olomouckém kraji v letech 2000 až 2019