Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2018

 

V Olomouckém kraji bylo k 31. 12. 2018 evidováno 144,0 tis. ekonomických subjektů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 1,3 % na nejvyšší hodnotu v historii kraje. Více než třetina všech subjektů měla sídlo v Olomouci (30,5 tis.), Prostějově (10,8 tis.) a Přerově (9,4 tis.). Z hlediska převažující činnosti CZ-NACE převládaly subjekty se zaměřením na velkoobchod a maloobchod, opravy a údržbu motorových vozidel. V kraji sídlilo 103,3 tis. živnostníků. Největším zaměstnavatelem se sídlem v Olomouckém kraji zůstala Fakultní nemocnice Olomouc.

  • Organizační statistika v Olomouckém kraji v roce 2018 - komentář
  • Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018
  • Ekonomické subjekty podle vybraných převažujících činností podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018
  • Ekonomické subjekty podle vybraných kategorií počtu zaměstnanců podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018
  • Graf - Ekonomické subjekty podle krajů (stav k 31. 12.)
  • Graf - Struktura ekonomických subjektů podle právní formy a sektoru převažující činnosti CZ-NACE v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018