Okres Jeseník

 


 • Charakteristika okresu Jeseník
 • Seznam obcí, částí obcí, základních sídelních a územně technických jednotek (podle stavu k 1. 1. 2021)
 • Časové řady - vybrané ukazatele za okres Jeseník
 • Základní demografické ukazatele okresu Jeseník
 • Zdroj: Demografická ročenka okresů
 •  

  MAPY

 • Administrativní rozdělení okresu Jeseník k 1. 1. 2021
 • Administrativní rozdělení okresu Jeseník k 1. 1. 2016
 • Obecně-geografická mapa okresu Jeseník
 • SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

 • Základní informace o okrese Jeseník podle SLDB 2011