Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

K 31. 3. 2018 klesl počet obyvatel v Olomouckém kraji na 632,5 tis. osob. Úbytek obyvatelstva byl v prvních 3 měsících roku 2018 způsoben převahou zemřelých nad živě narozenými. V záporných číslech se ocitl i přírůstek stěhováním. Převahu vystěhovalých nad přistěhovalými vykázaly všechny okresy kraje s výjimkou okresu Olomouc.

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Graf - Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech Olomouckého kraje
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2018
  • Graf - Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Olomouckého kraje