Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

K 31. 3. 2017 klesl počet obyvatel v Olomouckém kraji na 633,3 tis. osob. I na počátku roku 2017 byl díky tomu zachován dlouhodobý trend mírného snižování stavu krajské populace. Úbytek obyvatelstva byl v 1. čtvrtletí letošního roku způsoben zejména zřetelnou převahou zemřelých nad živě narozenými. Vedle záporného přirozeného přírůstku, který s výjimkou hlavního města Prahy charakterizoval všechny kraje ČR, se v záporných číslech ocitl i přírůstek stěhováním. Převahu vystěhovalých nad přistěhovalými vykázalo 6 ze 14 krajů ČR.

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017
  • Graf - Změna počtu obyvatel v okresech Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2017
  • Pohyb obyvatelstva v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017
  • Graf - Pohyb obyvatelstva v okresech Olomouckého kraje v 1. čtvrtletí 2017
  • Graf - Živě narozené děti podle legitimity v okresech kraje v 1. čtvrtletí 2017