Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017

 

K 31. prosinci 2017 žilo v Olomouckém kraji 633 178 obyvatel. V průběhu loňského roku jejich počet o 747 osob poklesl. Snížení stavu krajské populace bylo zapříčiněno jak migrací (−393 osob), tak přirozenou měnou (−354 osob). Kladný přírůstek stěhováním zaznamenaly v rámci kraje pouze okresy Olomouc a Prostějov. Zopakoval se tím migrační trend předchozího roku. Kladný přirozený přírůstek vykázal stejně jako v roce 2016 pouze okres Olomouc. V ostatních čtyřech okresech během roku 2017 více osob zemřelo, než se jich narodilo. Ve 30 městech Olomouckého kraje bydlelo 355 570 osob, tj. nejméně od vzniku kraje. Meziročně jejich počet klesl o 971 obyvatel. Největšími městy zůstaly Olomouc (100 494 obyvatel), Prostějov (43 798 obyvatel) a Přerov (43 565 obyvatel).

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Počet obyvatel podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2017
  • Graf - Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech Olomouckého kraje
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů Olomouckého kraje v roce 2017
  • Graf - Pohyb obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2017