Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

V Olomouckém kraji žilo k 31. prosinci 2016 celkem 633,9 tis. obyvatel. V průběhu roku 2016 v kraji ubylo 795 obyvatel, hlavně díky záporné migraci. Postupné snižování stavu krajské populace dlouhodobě ovlivňuje zvýšený počet vystěhovalých. Přírůstek stěhováním zaznamenaly v kraji pouze okresy Olomouc a Prostějov. K úbytku obyvatel došlo také přirozenou měnou. Během roku 2016 zemřelo více osob, než se jich narodilo. Opačný vývoj byl zaznamenán pouze v okrese Olomouc.

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 - komentář
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Graf - Živě narození v manželství a mimo manželství, zemřelí v okresech Olomouckého kraje
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Graf - Pohyb obyvatel podle krajů
  • Graf - Sňatky a rozvody v okresech Olomouckého kraje
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Olomouckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016
  • Graf - Pohyb obyvatel ve městech Olomouckého kraje na 1 000 obyvatel v roce 2016