Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

K 30. září 2018 žilo v Olomouckém kraji 632,5 tis. obyvatel. Od počátku roku jejich počet klesl o 657 osob. Trend postupného snižování stavu krajské populace byl v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2018 zachován. Důvodem byl souběh záporné přirozené měny i záporné migrace. Meziročně se mírně zvýšil počet živě narozených dětí, naopak ubylo zemřelých. Uzavřeno bylo více sňatků a méně rozvodů. Vyšší migrační aktivita obyvatel se promítla do vyššího počtu přistěhovalých i vyššího počtu vystěhovalých. Migrační saldo zůstalo záporné.

 • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018 - komentář
 • Počet a pohyb obyvatel podle krajů a okresů Olomouckého kraje
 • Graf - Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí
 •  

  Kontakt:
  Ing. Jiří Frelich
  Krajská správa ČSÚ v Olomouci
  tel.: 585 731 527
  e-mail: jiri.frelich@czso.cz