Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Počet obyvatel Olomouckého kraje se od počátku roku 2018 snížil o 686 osob. Ke snížení počtu obyvatel došlo v důsledku přirozeného i migračního úbytku obyvatel. Pouze okresy Olomouc a Prostějov zaznamenaly přírůstek stěhováním. Přírůstek obyvatel přirozenou měnou zaznamenal jen okres Olomouc. Meziročně se podíl dětí narozených mimo manželství minimálně snížil.

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 - komentář
  • Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Graf - Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství v Olomouckém kraji a jeho okresech
  • Graf - Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech Olomouckého kraje
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2018
  • Graf - Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Olomouckého kraje