Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

 

Počet obyvatel Olomouckého kraje se od počátku roku 2017 snížil o 796 osob. K poklesu došlo v důsledku přirozeného i migračního úbytku obyvatel. Přírůstek stěhováním zaznamenal pouze okres Prostějov. K úbytku obyvatel přirozenou měnou došlo ve všech okresech kraje. Více než polovina dětí se narodila mimo manželství. 

  • Obyvatelstvo v Olomouckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Počet obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech
  • Graf - Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství v Olomouckém kraji a jeho okresech
  • Graf - Živě narození, zemřelí a přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel v okresech Olomouckého kraje
  • Pohyb obyvatelstva podle krajů
  • Graf - Přistěhovalí, vystěhovalí a přírůstek (úbytek) obyvatel stěhováním v okresech Olomouckého kraje