Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2017

 

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Olomouckém kraji dosáhl na konci března hodnoty 5,5 %. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR bylo k 31. 3. 2017 evidováno na úřadech práce v kraji 24 846 uchazečů o zaměstnání. Oproti stavu na konci února jejich počet poklesl o 1 899 a meziročně se snížil o 5 281 osob.

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 3. 2017 - komentář
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích České republiky k 31. 3. 2017
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje k 31. 3. 2017
  • Graf - Počet uchazečů v Olomouckém kraji
  • Graf - Meziměsíční změna počtu uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v časové řadě