Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dosáhl k 31. 12. 2018 úrovně 3,4 %. Jednalo se o nejnižší prosincovou hodnotu v historii kraje. V průběhu prosince se na úřadech práce nově hlásilo o 1 455 osob více, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku toho se počet registrovaných uchazečů zvýšil na 14,8 tis. osob. I přes rostoucí počet uchazečů a mírně klesající počet pracovních příležitostí zůstal počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo blízko svého historického minima. Na 1 volné pracovní místo připadalo v Olomouckém kraji 1,3 dosažitelných uchazečů.

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2018 - komentář
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích České republiky k 31. 12. 2018
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2018
 • Základní charakteristika nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v časové řadě
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje
 • Graf - Registrovaní uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Registrovaní uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 31. 12. 2018
 • Graf - Registrovaní uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Registrovaní uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 31. 12. 2018
 • Graf - Registrovaní uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR
 •  

  Kontakt:
  Ing. Jiří Frelich
  Krajská správa ČSÚ v Olomouci
  tel.: 585 731 527
  e-mail: jiri.frelich@czso.cz