Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji vzrostl v samém závěru loňského roku na 4,3 %. V průběhu prosince 2017 se na úřadech práce nově hlásilo o 1,6 tis. osob více, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku tohoto vývoje se počet registrovaných uchazečů zvýšil na 19,5 tis. osob. Ačkoliv počet registrovaných uchazečů po čtyřměsíčním klesání v závěru roku vzrostl, jeho prosincová hodnota z roku 2017 byla nejnižší mezi všemi prosincovými hodnotami od vzniku Olomouckého kraje. Na 1 pracovní místo připadalo 2,2 registrovaných uchazečů, což odpovídalo 5. nejnižší hodnotě za uplynulých 216 měsíců, tj. od ledna roku 2000.

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 31. 12. 2017 - komentář
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích ČR k 31. 12. 2017
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a v ČR
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2017
  • Graf - Počet uchazečů v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v Olomouckém kraji a v ČR
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v časové řadě