Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 9. 2018

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dosáhl v září úrovně 3,1 %. Jednalo se o historické minimum. V průběhu září se na úřadech práce nově hlásilo o 484 osob méně, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku toho se počet registrovaných uchazečů snížil na 13,7 tis. osob. Poprvé od vzniku Olomouckého kraje jejich počet klesl pod čtrnáctitisícovou hranici. I přes mírně klesající počet pracovních příležitostí dosáhl počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo svého nového historického minima. Na 1 volné pracovní místo připadalo v Olomouckém kraji 1,1 dosažitelných uchazečů.

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 9. 2018 - komentář
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích České republiky k 30. 9. 2018
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR (v %)
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje (v %)
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích České republiky k 30. 9. 2018
  • Graf - Počet dosažitelných uchazečů podle pohlaví v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno pracovní místo v evidenci úřadu práce v Olomouckém kraji a ČR
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v časové řadě