Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2021

 

21. 6. 2021

K 30. 6. 2021 činil podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,5 %. Ačkoliv se jednalo o nejvyšší červnový podíl za uplynulé 4 roky, byl zjištěný podíl nejnižší za uplynulých 12 měsíců, tj. od července 2020. Úřad práce ČR registroval na konci letošního června v kraji 15,0 tis. uchazečů, z nichž 14,0 tis. bylo dosažitelných (tj. nemělo žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání). Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce ČR obsahovala v Olomouckém kraji 9,0 tis. pozic. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,6 dosažitelného uchazeče.

Podle údajů Úřadu práce ČR dosáhl k 30. 6. 2021 podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji 3,5 % a odpovídal hodnotě zjištěné ke stejnému dni loňského roku. V porovnání s letošním květnem podíl nezaměstnaných osob v kraji klesl o 0,3 procentního bodu (p. b.). Nejvíce se snížil v okrese Jeseník (o 1,1 p. b.). Následovaly okresy Prostějov (o 0,3 p. b.), Šumperk (o 0,3 p. b.), Olomouc (o 0,2 p. b.) a Přerov (o 0,2 p. b.).

Podíl nezaměstnaných osob v kraji setrval pod republikovým průměrem, který na konci června činil 3,7 %. V mezikrajském pohledu byl 6. nejvyšší v ČR. Vyšší nezaměstnanost byla sledována v kraji Ústeckém, Moravskoslezském, Karlovarském, Jihomoravském a Libereckém. Nejnižší nezaměstnanost v ČR náležela kraji Pardubickému a Královéhradeckému.

Při meziokresním srovnání podílů nezaměstnaných osob v ČR zaujal okres Prostějov 13. místo (2,4 %), okres Olomouc 42. místo (3,3 %), okres Šumperk 50. místo (3,7 %), okres Jeseník 56. místo (4,2 %) a okres Přerov 61. místo (4,6 %). Nejvyšší podíly nezaměstnaných osob v ČR příslušely okresům Karviná (9,0 %) a Most (7,3 %). Nejnižší podíly náležely okresům Pelhřimov (1,6 %) a Rychnov nad Kněžnou (1,7 %).

Ve městě Olomouci se podíl nezaměstnaných osob k 30. 6. 2021 meziměsíčně snížil na 3,8 %. V Prostějově klesl na 2,8 % a v Přerově na 5,9 %. Mezi 31 městy Olomouckého kraje byly nejnižší podíly zjištěny v Litovli (2,0 %), Němčicích nad Hanou (2,2 %) a Kostelci na Hané (2,3 %). Na opačném pólu pořadí se umístila města Hanušovice (7,4 %), Staré Město (7,0 %) a Přerov (5,9 %). V sedmi obcích Olomouckého kraje byla na konci letošního června nezaměstnanost nulová (Bílsko, Dolní Těšice, Hačky, Mutkov, Oprostovice, Radkova Lhota a Šléglov). Nejvyšší nezaměstnanost příslušela obcím Měrovice nad Hanou (12,6 %), Branná (9,3 %) a Kopřivná (9,1 %).

Úřad práce ČR evidoval k 30. 6. 2021 v Olomouckém kraji 15,0 tis. uchazečů o zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 7,8 tis. žen (tj. 52,1 %). Nejvyšší zastoupení žen mezi nezaměstnanými v kraji vykázal okres Prostějov (57,9 %), jejich nejnižší podíl naopak charakterizoval okres Jeseník (49,4 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 3,9 % absolventů a mladistvých a 16,3 % osob se zdravotním postižením. K 30. 6. 2021 bylo v kraji evidováno 14,0 tis. dosažitelných uchazečů (tj. 93,7 % z celku).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mělo v Olomouckém kraji 4,4 tis. uchazečů (tj. 29,2 % z celku). Její průměrná měsíční výše činila 8 358 Kč. Celkem 26,0 % uchazečů s přiznanou podporou pobíralo měsíčně do 4,5 tis. Kč, naopak 25,1 % uchazečů mělo nárok na více než 10,5 tis. Kč za měsíc. V rámci kraje byl nejvyšší průměrný nárok na podporu v nezaměstnanosti vyplácen v okrese Olomouc (8 639 Kč), naopak nejnižší v okrese Prostějov (7 608 Kč).

Ze struktury uchazečů podle délky jejich evidence vyplývá, že do 3 měsíců bylo na konci letošního června evidováno 25,0 % uchazečů. S délkou evidence 3 až 6 měsíců bylo registrováno 20,4 % uchazečů, 6 až 9 měsíců bylo evidováno 12,3 % uchazečů a registrace 9 až 12 měsíců charakterizovala v kraji 10,8 % uchazečů. Meziroční strukturální proměna se promítla také do podílů uchazečů dlouhodobě umístěných na Úřadu práce. Celkem 20,4 % uchazečů bylo evidováno 12 až 24 měsíců (meziročně o 11,5 p. b. více) a 11,2 % uchazečů bylo registrováno déle než 24 měsíců (meziročně o 2,9 p. b. více). Průměrná délka evidence uchazeče s ukončenou evidencí činila v kraji 226 dní (6. nejvyšší v ČR) a byla o 3 dny kratší než hodnota republikového průměru.

Pro Olomoucký kraj bylo k 30. 6. 2021 charakteristické nižší zastoupení uchazečů ve věku do 44 let (50,2 %), které bylo o 2,0 p. b. pod republikovým průměrem. Zvýšený podíl byl naopak zaznamenán především u věkové skupiny 50 až 59 let (26,9 %). To se promítlo do vyššího průměrného věku uchazeče v Olomouckém kraji (43,7 let), který byl o půl roku nad hodnotou republikového průměru. Vyšší průměrný věk uchazeče vykázal pouze kraj Moravskoslezský, Zlínský a Kraj Vysočina.

Základní vzdělání mělo v kraji 4,2 tis. registrovaných uchazečů (28,3 %, tj. o 1,2 p. b. nad průměrem ČR). Střední odborné vzdělání s výučním listem charakterizovalo 5,1 tis. uchazečů (34,0 %, tj. o 1,3 p. b. nad průměrem ČR) a úplné střední s maturitou (bez vyučení) 2,3 tis. uchazečů (15,6 %, tj. o 0,5 p. b. pod průměrem ČR). Akademický či vědecký titul mělo 1,2 tis. registrovaných uchazečů (7,7 %, tj. o 0,3 p. b. pod průměrem ČR). Podle hlavních tříd zaměstnání převažovali mezi uchazeči pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (5,0 tis., tj. 33,3 %) a pracovníci ve službách a prodeji (3,5 tis., tj. 23,5 %).

Nabídka volných pracovních míst v evidenci Úřadu práce ČR obsahovala k 30. 6. 2021 v Olomouckém kraji 9,0 tis. míst a byla nejvyšší od dubna 2020. V meziměsíčním pohledu se počet volných pracovních míst zvýšil o 2,4 %, meziroční růst dosáhl 15,8 %. Ve struktuře nabídky bylo 24,7 % míst určeno pro absolventy a mladistvé a 8,7 % míst pro osoby se zdravotním postižením.

Na trhu práce v Olomouckém kraji převyšovala na konci června 2021 poptávka nad nabídkou. Díky tomu se na jedno volné pracovní místo hlásilo 1,6 dosažitelného uchazeče. Zjištěný počet se snížil meziměsíčně o 0,2 dosažitelného uchazeče a meziročně o 0,3 dosažitelného uchazeče. V okrese Přerov bylo nově evidováno 2,3 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo, v okrese Jeseník 2,1, v okrese Šumperk 2,0 a v okrese Olomouc 1,3. Jediným okresem v kraji s převahou volných pracovních míst nad počtem dosažitelných uchazečů byl k 30. 6. 2021 okres Prostějov (0,9 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo). Republikový průměr činil 0,7 dosažitelného uchazeče na 1 volné pracovní místo.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

 

 • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 6. 2021 - komentář
 • Struktura nezaměstnanosti podle krajů České republiky k 30. 6. 2021
 • Struktura nezaměstnanosti podle okresů Olomouckého kraje k 30. 6. 2021
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR (v %)
 • Graf - Podíl nezaměstnaných osob ve vybraných městech Olomouckého kraje (v %)
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle věku v krajích ČR k 30. 6. 2021
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v Olomouckém kraji
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání podle vzdělání v krajích ČR k 30. 6. 2021
 • Graf - Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v Olomouckém kraji
 • Graf - Dosažitelní uchazeči podle pohlaví v Olomouckém kraji
 • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na jedno volné pracovní místo v Olomouckém kraji a ČR