Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 11. 2017

 

Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dosáhl v listopadu úrovně 3,9 %. Jednalo se o historické minimum. V průběhu listopadu se na úřadech práce nově hlásilo o 235 osob méně, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku toho klesl počet registrovaných uchazečů na 17,9 tis. osob. Jejich počet byl nejnižší od vzniku Olomouckého kraje. I přes mírně klesající počet pracovních příležitostí dosáhl počet dosažitelných uchazečů na 1 pracovní místo svého nového historického minima. Na 1 pracovní místo připadali 2 registrovaní uchazeči, což odpovídalo nejnižšímu počtu od roku 2000.

  • Nezaměstnanost v Olomouckém kraji k 30. 11. 2017 - komentář
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v krajích ČR k 30. 11. 2017
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a v ČR
  • Graf - Podíl nezaměstnaných osob v okresech Olomouckého kraje
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v okresech Olomouckého kraje k 30. 11. 2017
  • Graf - Počet uchazečů v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet dosažitelných uchazečů na 1 pracovní místo v evidenci úřadu práce v Olomouckém kraji a v ČR
  • Základní charakteristika nezaměstnanosti v Olomouckém kraji v časové řadě