Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2019

 

26. 5. 2020

V roce 2019 bylo v Olomouckém kraji spácháno 9 838 trestných činů. Za uplynulých 20 let se jednalo o druhý nejnižší počet hned po roce 2018. Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina mezi obecné trestné činy. Objasnit se podařilo 5 738 případů, což představovalo objasněnost 58,3 %.

Podle předběžných údajů Policejního prezidia ČR bylo v roce 2019 v Olomouckém kraji spácháno 9 838 trestných činů. Ve srovnání s předchozím rokem se jejich počet zvýšil o 506 činů, tj. o 5,4 %. Za uplynulých 20 let se jednalo o druhý nejnižší počet registrovaných trestných činů hned po roce 2018 (9 332 trestných činů). Nejvíce trestných činů za posledních 20 let bylo evidováno v roce 2000 (18 322 trestných činů). Dvacetiletý průměr činil 14 048 trestných činů.

Počet spáchaných trestných činů meziročně vzrostl ve většině krajů, z toho nejvíce v kraji Karlovarském (o 13,9 %) a nejméně v kraji Jihomoravském (o 1,0 %). Nárůst v Olomouckém kraji byl čtvrtý nejvyšší. Pokles počtu trestných případů byl registrován pouze v Libereckém kraji (o 5,4 %) a Zlínském kraji (o 0,2 %).

Počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu byl v Olomouckém kraji osmý nejvyšší. V roce 2019 dosáhl tento ukazatel hodnoty 15,6 případů a byl o 3,1 případů nižší než hodnota za celou ČR (18,7 případů). V rámci mezikrajského srovnání bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel zaznamenáno v hlavním městě Praze (37,9), dále s odstupem následoval Ústecký kraj (20,8), Moravskoslezský kraj (19,9), Karlovarský kraj (19,5), Liberecký kraj (19,4), Plzeňský kraj (17,6) a Jihomoravský kraj (16,6). Naopak mezi kraje s nejnižším počtem registrovaných trestných činů na tisíc obyvatel patřil Zlínský kraj (10,6), Pardubický kraj (10,8) a Kraj Vysočina (10,9).

V rámci okresů Olomouckého kraje bylo nejvíce registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu evidováno v okrese Olomouc (17,5 případů) a okrese Jeseník (17,0 případů). Nejméně registrovaných trestných činů v přepočtu na 1 000 obyvatel měl okres Přerov (13,4 případů). V okresech Prostějova a Šumperk byla kriminalita přepočtená na 1 000 obyvatel stejná, a to 14,5 případů.

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita). V roce 2019 bylo v Olomouckém kraji celkem 6 540 činů klasifikováno jako obecné. Jejich podíl na celkovém počtu spáchaných trestných činů představoval v loňském roce 66,5 %. Hospodářské činy tvořily 14,6 % z celku a na zbývající kriminalitu připadlo 18,9 % z celkového počtu trestných činů.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů se jich v roce 2019 podařilo objasnit 5 738, což představovalo objasněnost 58,3 % (pokles proti roku 2018 o 2,0 p. b.). Dodatečně bylo objasněno 677 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech). Z úhrnu objasněných trestných činů v kraji (6 415 činů) bylo 112 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 205 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Více než třetinu objasněných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (2 293 činů, tj. 35,7 % z krajského úhrnu). Celkem 1 131 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 954 trestných činů pod vlivem alkoholu.

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Kriminalita v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Kriminalita podle krajů v roce 2019
  • Graf - Trestné činy v Olomouckém kraji
  • Graf - Trestné činy v roce 2019