Publikace vydané před rokem 2011

 

  e-711363-10   Vývoj lidských zdrojů v Olomouckém kraji - vybrané kapitoly - 2000 až 2009 Publikace
  e-711361-09   Postavení venkova v Olomouckém kraji Publikace
  13-7118-08   Volby do zastupitelstev krajů - Olomoucký kraj 2008 Publikace
  13-7134-08   Vývoj bytové výstavby v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007 Publikace
      Vybrané údaje o regionu soudržnosti Střední Morava Publikace
  13-7135-08   Vojvodství Opolské, kraj Olomoucký a Moravskoslezský v číslech - 2008
Województwo opolskie, morawsko-śląskie i ołomunieckie w liczbach - 2008
Publikace
  13-7133-07   Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v Olomouckém kraji Publikace
  13-7116-07   Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Olomouckého kraje v letech 2000 až 2005 Publikace
  13-7114-05   Euroregion Praděd / Pradziad Publikace
  13-7109-04   Dojížďka za prací a do škol v Olomouckém kraji (na základě výsledků SLDB 2001) Publikace