Kandidátní listiny v Olomouckém kraji

 

Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, bylo v Olomouckém kraji zaregistrováno 25 volebních stran s celkovým počtem 504 kandidátů.

V Olomouckém kraji mohlo být na kandidátní listině uvedeno maximálně 23 kandidátů. Tuto možnost využila většina z 25 kandidujících stran v kraji. Pouze na 4 kandidátních listinách bylo uvedeno kandidátů méně.

Celkový počet zaregistrovaných kandidátů tak dosáhl počtu 504 osob. Mezi kandidáty převažují muži (361 mužů, tj. 71,6 %). Žen kandiduje 143 (tj. 28,4 %).

Nejstarším kandidát v kraji má 78 let. Tři nejmladší kandidáti budou mít v době voleb 21 let. Průměrný věk kandidujících v Olomouckém kraji činí 46,2 let. O mandát ve volbách se uchází 47 kandidátů ve věku do 29 let, 250 kandidátů ve věku 30 až 49 let a 207 kandidátů starších 50 let.

V členění podle politické příslušnosti není členem žádné strany 195 kandidátů, tj. 38,7 %.

V minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly v říjnu 2013, bylo podáno v Olomouckém kraji 18 kandidátních listin s 383 kandidáty. Zvoleno bylo 12 poslanců z Olomouckého kraje.