Domácnosti v kraji preferují zemní plyn

 

Vyšší plynofikace domovního fondu v Olomouckém kraji se promítá do zvýšeného významu zemního plynu jako paliva, který stvrdily nejnovější výsledky výběrového šetření ENERGO 2015. Zemní plyn využívá 72,4 % domácností v Olomouckém kraji. Po kraji Jihomoravském a Moravskoslezském se jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi kraji, který významně převyšuje republikový průměr 62,9 %. Bez ohledu na účel užití dosahovaly průměrné roční náklady jedné domácnosti v kraji na zemní plyn 15 tis. Kč/byt. Na elektřinu vydala průměrná domácnost 14 tis. Kč/byt.

Preference zemního plynu v domácnostech Olomouckého kraje je patrná také u druhového rozložení paliv používaných k vytápění. Na zemní plyn může topit až 45,2 % domácností. Nakupované teplo využívá 34,9 % domácností a je charakteristické pro městské byty v bytových domech. Na třetím místě paliv užívaných k vytápění se umístily obnovitelné zdroje energií s podílem 30,2 %, které jsou častější u domů rodinných. Do této kategorie se řadí vytápění palivovým dřevem, dřevěnými briketami a peletami, rostlinnými a agro palivy. Vítanou zprávou pro životní prostředí je dlouhodobý ústup domácností od tuhých paliv, které vedle šetrných způsobů vytápění zahrnují i ty méně ekologické. Zatímco domácnosti používající nakupované teplo jiným zdrojem vytápění nedisponují, domácnosti vytápějící zemním plynem a především obnovitelnými zdroji energie občas kombinují více různých zdrojů. Minimálně dva energetické zdroje vytápění charakterizuje 22,6 % domácností Olomouckého kraje.

Na ohřev teplé užitkové vody se nejrozšířenější trojice zdrojů, tj. zemní plyn, nakupovaná teplá voda a elektřina, využívá ve vzácně vyrovnaném poměru 1,1 : 1 : 1. Podobné rozložení není k vidění v žádném jiném kraji. Zemním plynem ohřívá vodu 35,0 % domácností v Olomouckém kraji, nakupovanou teplou vodu používá 32,6 % domácností a elektrický ohřev 31,7 %. Obdobně jako u vytápění platí, že domácnosti nakupující teplou užitkovou vodu jiný zdroj ohřevu nepotřebují. Domácnosti ohřívající vodu zemním plynem a elektřinou občas využívají i alternativní způsoby. Desetina domácností využívá k ohřevu vody více než jeden zdroj.

Na vaření se v Olomouckém kraji používá především elektřina (86,8 % domácností) a zemní plyn (59,0 % domácností). Kombinovaný zdroj je v kuchyni osazen u poloviny domácností s tím, že se nejčastěji jedná o kombinovaný sporák s plynovou varnou deskou a elektrickou troubou. Podíl bytů s minimálně dvěma zdroji v kuchyni byl v Olomouckém kraji třetí nejvyšší a souvisí s vyšší plynofikací domovního fondu. U poloviny domácností v kraji, které využívají pouze jeden zdroj, výrazně převažuje vaření pouze na elektřinu (74,0 %) před vařením pouze na zemní plyn (23,8 %). Naprostá většina domácností je vybavena televizorem, automatickou pračkou a chladničkou s mrazákem. Televizor vlastní 98,1 % domácností v Olomouckém kraji, přičemž třetina z nich vlastní alespoň dva. Průměrné stáří televizoru je 6 let a průměrná týdenní doba využití 30 hodin. Automatickou pračku má 95,2 % domácností. V porovnání s televizory jsou pračky v domácnostech Olomouckého kraje mírně starší s průměrným využitím 3,2 cyklů za týden. Třetím nejběžnějším spotřebičem jsou chladničky s mrazákem, kterými je vybaveno 91,7 % domácností v kraji. Ve většině bytů se dále nachází elektrická trouba (84,9 %). Dvě třetiny domácností mají počítač a jedna třetina myčku.

S rozšířením elektrických spotřebičů do domácností souvisí vysoká závislost bytů na dodávkách elektrické energie, a s tím spojená úplná elektrifikace obydleného domovního fondu. Průměrná domácnost v Olomouckém kraji spotřebuje ročně 2 962 kWh, což odpovídá ročním nákladům na elektřinu ve výši 14 tis. Kč. Domácnosti využívající zemní plyn spotřebují v průměru 877 m3 paliva za rok. V peněžním vyjádření připadá na jednu domácnost průměrný roční výdaj v úrovni 15 tis. Kč. Velká část především městských bytů je závislá na nakupovaném teple, kterého spotřebují v průměru 24 GJ/byt. Průměrné roční náklady těchto domácností činí 17 tis. Kč.

S rostoucími náklady na vytápění rostou nároky na tepelně-technické vlastnosti našich domovů. V opláštění staveb jsou zpravidla nejslabšími místy vnější výplně otvorů, tj. okna a dveře. Tepelně-izolační okna má osazeno 76,1 % domácností v Olomouckém kraji. Polovina bytů v Olomouckém kraji disponuje zateplením stěn a necelá třetina má zateplenou střechu. Rostoucí životní úroveň je zřejmá nejen z vybavení domácností, ale také v počtu osobních dopravních prostředků. Osobní automobil využívá 61,9 % domácností a v průměru každá 10. domácnost v kraji disponuje více než jedním vozem.

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech ENERGO 2015 proběhlo od července 2015 do ledna 2016 ve 20 tis. domácnostech na celém území České republiky. Více informací obsahuje publikace Spotřeba paliv a energií v domácnostech i nové číslo časopisu Statistiky&My.