Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2020

 

16. 12. 2020

V prvním pololetí roku 2020 bylo v Olomouckém kraji nahlášeno přes 61 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, což bylo o čtvrtinu více než za stejné období roku 2019. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti klesla o 2 dny. Denně stonalo v průměru téměř 15 tisíc osob.

V prvních šesti měsících roku 2020 bylo v Olomouckém kraji evidováno 236,9 tis. nemocensky pojištěných osob. Jejich počet meziročně klesl o 2 tis. osob. Ženy se na celkovém počtu nemocensky pojištěných podílely 50,6 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s první polovinou roku 2019 zvýšil o 12,7 tisíc případů (nárůst o 26,2 %) na 61,1 tisíc událostí. K nárůstu došlo ve všech krajích ČR. V Olomouckém kraji se jednalo o nejvyšší růst. Dá se předpokládat, že tento nárůst ovlivnila mimo jiné opatření způsobená epidemií nemoci Covid-19. Pracovní neschopnosti byly vystavovány nejen z důvodu nemoci či úrazu, ale také z důvodu karantény, při které mají pojištěnci rovněž nárok na dávku v pracovní neschopnosti.

V celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti bylo 56,1 tisíc případů pro nemoc (91,8 % všech případů pracovní neschopnosti), 1,1 tisíc případů pro pracovní úraz a 3,9 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc se meziročně zvýšil o 13,0 tisíc, tj. o 30,1 %.

Ve sledovaném období připadlo na 100 pojištěnců v Olomouckém kraji 25,81 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti. V 1. pololetí 2019 se jednalo o 20,26 nově hlášených případů, což představovalo zvýšení o 27,3 %. Hodnota tohoto ukazatele vzrostla meziročně ve všech krajích, v Olomouckém kraji byl nárůst nejvyšší.

V 1. pololetí 2020 bylo v Olomouckém kraji denně v průměru 14,8 tis. práce neschopných osob, z toho 13,0 tis. osob pro nemoc, 0,4 tis. pro pracovní úraz a 1,4 tis. pro ostatní úrazy. Průměrný denní stav dočasně práce neschopných byl meziročně o 2,4 tis. osob vyšší (zvýšení o 19,7 %).

Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech se v Olomouckém kraji meziročně zkrátila o 2,14 dne na 44,19 dne. Uvedená celková doba byla v kraji šestá nejnižší a pohybovala se mírně pod celorepublikovým průměrem (44,30 dne). Nejdéle byli v pracovní neschopnosti pojištěnci ve Zlínském kraji (v průměru 51,77 dne), nejkratší dobu v průměru strávili v dočasné pracovní neschopnosti pojištěnci v Hl. m. Praze (40,53 dne).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti dosáhlo v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2020 hodnoty 6,265 a meziročně vzrostlo o 1,079 procentních bodů. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 nemocensky pojištěných osob je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají).

K meziročnímu zvýšení tohoto ukazatele došlo ve všech krajích. Ve srovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Olomouckém kraji čtvrté nejvyšší za kraji Libereckým (6,579 %), Zlínským (7,077 %) a Moravskoslezským (7,216 %). Průměrná hodnota za celou ČR dosáhla 5,557 %.

Více informací naleznete v publikaci Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za 1. pololetí 2020.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2020 - komentář
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji - absolutní údaje
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Olomouckém kraji - relativní údaje
  • Graf - Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2020