Demografický vývoj ve městech Olomouckého kraje v roce 2018

 

3. 4. 2019

Podle předběžných výsledků demografické statistiky ubylo v průběhu roku 2018 ve 30 městech Olomouckého kraje více než 1 tisíc obyvatel. Počet obyvatel žijících ve městech klesl na 354,4 tis. osob, tj. na nejnižší hodnotu v historii kraje. Podíl městského obyvatelstva se snížil na 56,0 %. Úbytek populace ve městech byl zapříčiněn jak převahou zemřelých nad narozenými, tak záporným saldem stěhováním.

Bilance počtu obyvatel ve městech Olomouckého kraje v roce 2018

Počet obyvatel žijících ve všech městech Olomouckého kraje se meziročně snížil. Pouze 6 měst zaznamenalo populační přírůstek, a to Hanušovice, Kostelec na Hané, Olomouc, Šternberk, Úsov a Velká Bystřice. Ve Starém Městě, Uničově a Štítech se stav ve srovnání s předchozím rokem nezměnil. Ostatní města vykázala v počtu obyvatel pokles. Absolutně nejvyšší úbytek byl evidován ve městě Přerov (-379 osob). Naopak nejvyšší nárůst počtu obyvatel byl zjištěn ve Velké Bystřici (+89 osob). Změny v počtu obyvatel v relativním vyjádření na 1 000 obyvatel středního stavu potvrzují nejvyšší nárůst počtu obyvatel ve Velké Bystřici, a to hlavně díky přírůstku stěhováním. Zlaté Hory naopak vykázaly relativně nejvyšší pokles počtu obyvatel, také hlavně díky převaze vystěhovalých nad přistěhovalými.

Úbytek obyvatel ve městech kraje byl způsoben především zápornou migraci (-970 osob). Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými charakterizovala 22 měst. Vlivem migrace přišla o nejvíce obyvatel města Přerov, Olomouc a Hranice. Naopak Velká Bystřice získala 85 osob. Stav městské populace se v roce 2018 snížil také díky záporné přirozené měně (-203 osob). Více zemřelých než narozených určovalo 19 měst. Největší převahu zemřelých nad narozenými měla města Šumperk (-113 osob) a Přerov (-110 osob). Pouze ve třetině měst se více lidí narodilo, než zemřelo. Nejvyšší přirozený přírůstek zaznamenala města Olomouc (208 osob), Litovel (13 osob) a Šternberk (11 osob).

Pořadí měst podle počtu obyvatel se meziročně téměř nezměnilo. První pozici zaujímá krajské sídlo Olomouc (100 523). Za ním následují statutární města Prostějov (43 680 osob) a Přerov (43 186) a město Šumperk (25 957 osob). Žebříček doznal změny na svém konci. Úsov si vyměnil pořadí s Potštátem, který je nově nejmenším městem Olomouckého kraje.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2018.

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 528
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2018 jsou předběžné.

  • Demografický vývoj ve městech Olomouckého kraje v roce 2018 - komentář
  • Bilance počtu obyvatel ve městech Olomouckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2018
  • Graf - Pohyb obyvatel ve městech Olomouckého kraje v roce 2018