Chov a porážky skotu v Olomouckém kraji v roce 2015

 

V Olomouckém kraji bylo na konci loňského roku chováno 90 103 kusů skotu. I přes meziroční pokles byl jejich počet druhý nejvyšší za posledních 7 let. V porovnání s rokem 2004, kdy Česká republika vstupovala do EU, se stav skotu snížil o 3,2 %. Zatímco chov skotu se dlouhodobě drží devadesátitisícové hranice, počet poraženého skotu v kraji se v letech 2004 až 2015 propadl o 56,3 %.

  • Analytická zpráva
  • Stav skotu podle věku k 31. 12. 2015 podle krajů České republiky
  • Graf - Podíl skotu k 31. 12. 2015 podle krajů České republiky
  • Graf - Počet skotu na 100 ha obhospodařované zemědělské půdy k 31. 12. 2015
  • Graf - Počet poraženého skotu v roce 2015 (v tis. ks)
  • Graf - Meziroční změna počtu poraženého skotu (v %)
  • Graf - Výroba hovězího masa v Olomouckém kraji (v tis. t)