Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí a v roce 2016

 

Podle předběžných výsledků statistiky cestovního ruchu byl uplynulý rok 2016 pro provozovatele hromadných ubytovacích zařízení úspěšnější než roky předchozí. Výsledky za 4. čtvrtletí navázaly na předchozí období a ukázaly zvýšení návštěvnosti ve všech krajích České republiky. V Olomouckém kraji se počet hostů ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 zvýšil o 8,9 % a počet přenocování o 11,8 %. Za celý rok 2016 v krajských hromadných ubytovacích zařízeních přenocovalo 601 tisíc hostů, kteří zde strávili 1 932 tisíc nocí.

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí a v roce 2016 - komentář
  • Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2016 podle krajů
  • Graf - Nerezidenti ubytovaní v HUZ v Olomouckém kraji ve 4. čtvrtletí 2016
  • Graf - Počet hostů v HUZ v Olomouckém kraji podle čtvrtletí
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2016