Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2020

 

9. 11. 2020

Mírné oživení v cestovním ruchu přinesly letní měsíce, a to hlavně zásluhou domácích hostů. Ve 3. čtvrtletí 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje ubytovalo přes 244 tis. hostů, kteří zde strávili 805 tis. nocí. V meziročním srovnání se celkový počet hostů snížil o 3,7 %, počet přenocování poklesl o 1,7 %. Období prázdnin přilákalo více turistů než předchozí čtvrtletí, zejména v případě hostů z České republiky. V srpnu počty hostů i přenocování dokonce překonaly hodnoty z předchozího roku, a to o 0,7 %, resp. o 1,9 %. Počet hostů ze zahraničí byl ve srovnání s 3. čtvrtletím 2019 nižší o 61,3 %. Počet přenocování nerezidentů se meziročně snížil o 65,6 %.

3. čtvrtletí 2020


Podle předběžných údajů se v průběhu letních měsíců v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytovalo 244,3 tis. hostů. Meziročně jich bylo o 3,7 % méně. V hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje byli ubytovaní hlavně domácí hosté. Turisté ze zahraničí se na celkovém počtu hostů podíleli jen 8,2 %. V červenci se ubytovalo více než 85,2 tis. hostů, tedy o 2,7 % méně než v červenci 2019. Letošní srpen překonal hodnotu ze stejného měsíce loňského roku, a to o 0,7 %. V září bylo ubytováno 63,4 tis. hostů, tj. o 10,9 % méně než v září 2019.

Téměř polovina krajů zaznamenala ve 3. čtvrtletí 2020 lepších výsledků než před rokem. Meziročně nejvyšší nárůst počtu hostů byl v Libereckém kraji (o 16,7 %). Naopak největší propad počtu hostů byl zaznamenán v kraji Hl. m. Praha (o 67,5 %).

Počet přenocování hostů ve 3. čtvrtletí 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji dosáhl úrovně 805,5 tis. nocí. Ve srovnání s 3. čtvrtletím 2019 byl zjištěný počet o 1,7 % nižší. Většinu klientů, kteří přespali v HUZ na území kraje, tvořili domácí hosté (94,2 %). Turisté ze zahraničí strávili v hotelech, penzionech a ostatních ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje 46,8 tis. nocí. Zvýšený počet přenocování ve srovnání se stejným obdobím minulého roku patřil, podobně jako v případě počtu hostů, měsíci srpnu, ve kterém byl dosažen nárůst počtu přenocování o 1,9 %.

V případě 8 krajů byl počet přenocování meziročně vyšší. Nejvyšší nárůst počtu přenocování byl dosažen opět v Libereckém kraji (o 15,7 %). Olomoucký kraj se řadil mezi 6 krajů, ve kterých došlo k meziročnímu poklesu. Vzhledem k celosvětové pandemii byl letní úbytek mírný. Mezi kraji byl největší pokles počtu přenocování zjištěn v kraji Hl. m. Praha (o 59,9 %).

 

1. až 3. čtvrtletí 2020

Koronavirová krize poznamenala oblast cestovního ruchu. Vliv pandemie byl citelný již v 1. čtvrtletí, následoval hluboký propad ve 2. čtvrtletí a mírné oživení ve 3. čtvrtletí. Zjištěné hodnoty za úhrn 1. až 3. čtvrtletí 2020 byly na úrovni 71,4 % hodnot z 1. až 3. čtvrtletí 2019. Od začátku ledna do konce září 2020 se v HUZ na území Olomouckého kraje ubytovalo 431,7 tis. hostů. Z rozhodující většiny se jednalo o domácí hosty, kteří tvořili 89,7 % z celku. Turisté strávili v HUZ v 1. až 3. čtvrtletí 2020 celkem 1 429,0 tis. nocí, tj. o 33,8 % méně než ve stejném období předchozího roku. Z celkového počtu nocí připadalo 1 327,1 tis. nocí na rezidenty a 101,9 tis. nocí na nerezidenty.

Meziroční úbytek hostů i počtu přenocování charakterizoval v 1. až 3. čtvrtletí 2020 všechny kraje České republiky. Největší pokles zaznamenal kraj Hl. m. Praha, který je úzce závislý na hostech ze zahraničí. Naopak nejnižší úbytek registroval kraj Liberecký. V celé ČR se v průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2020 ubytovalo 10,1 mil. hostů (meziročně o 41,8 % méně), kteří zde strávili 28,9 mil. nocí (meziročně o 36,7 % méně).

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

 

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz
Tel.: 585 731 528

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 3. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2020 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. až 3. čtvrtletí 2020 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2020
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji