Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019

 

8. 8. 2019

Příznivý vývoj ukazatelů cestovního ruchu v Olomouckém kraji pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku. V hromadných ubytovacích zařízeních na území kraje se během  2. čtvrtletí 2019 ubytovalo 195,1 tis. hostů, kteří zde strávili 557,3 tis. nocí. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se počet hostů zvýšil o 12,4 % a počet přenocování o 9,5 %. Obě tempa růstu byla vyšší než republikový průměr.

2. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů si ve 2. čtvrtletí letošního roku našlo ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji celkem 195,1 tis. hostů. Většina hostů byla z České republiky (78,8 %), nerezidentů se ubytovalo 41,4 tis. Na meziročním zvýšení počtu hostů o 12,4 % se podílely obě skupiny hostů, počet rezidentů se zvýšil o 13,7 % a počet zahraničních hostů o 7,7 %. S výjimkou Kraje Vysočina se počet hostů zvýšil ve všech ostatních krajích, nárůst v Olomouckém kraji patřil k nejvyšším. Celkově bylo v České republice ubytováno během 2. čtvrtletí 2019 přes 5 752,1 tis. hostů, na tomto počtu se hosté ubytovaní v HUZ na území kraje podíleli 3,4 %.

Z nerezidentů byl největší počet hostů ze Slovenska (8,7 tis.), Polska (6,8 tis.) a Německa (5,0 tis.). Následovali hosté z Ruska (3,4 tis.), Ukrajiny (2,4 tis.), Rakouska (1,6 tis.), Číny (1,1 tis.) a Španělska (1,1 tis.).

V HUZ na území kraje hosté strávili 557,3 tis. nocí s průměrným počtem přenocování 2,9 nocí. Delší doba přenocování byla zjištěna u domácích hostů (3,1 nocí) než u zahraničních (1,8 nocí). Zatímco u rezidentů počet přenocování (481,1 tis.) znamenal meziroční zvýšení o 11,2 %, počet přenocování u nerezidentů mírně poklesl na 76,2 tis. nocí (o 0,1 %). Celkové zvýšení počtu přenocování o 9,5 % patřilo k nejvyšším v porovnání s ostatními kraji. Hosté v HUZ v republice strávili téměř 14 mil. nocí a meziročně se tento počet navýšil o 3,8 %. Podíl přenocování v Olomouckém kraji tvořil 4,0 %. Ze zahraničních hostů nejvíce nocí v zařízeních Olomouckého kraje strávili hosté ze Slovenska (15,8 tis.), Polska (12,8 tis.) a Německa (11,5 tis.).

V lázeňských zařízeních na území kraje bylo v průběhu 2. čtvrtletí evidováno ubytování 15,7 tis. hostů, kteří zde strávili 194,7 tis. nocí. Z 97,6 % se jednalo o domácí klienty. Průměrný počet přenocování činil 12,4 nocí.

1. až 2. čtvrtletí 2019

Od počátku roku se v HUZ v Olomouckém kraji ubytovalo 354,9 tis. hostů, z toho bylo 18,9 % ze zahraničí a 81,1 % rezidentů. Počet hostů během 1. pololetí zaznamenal nejvyšší meziroční nárůst v mezikrajském srovnání (o 8,5 %). Počet přenocování hostů v krajských HUZ překonal za 1. pololetí 1 mil. nocí (1 063,7 tis. přenocování). Ve srovnání s 1. pololetím minulého roku se zvýšil o 6,7 %, což bylo více než republikový průměr (2,5 %). Nejvíce hostů bylo ze Slovenska (14,1 tis., 27,2 tis. přenocování), Polska (12,3 tis., 26,4 tis. přenocování) a Německa (8,4 tis., 20,1 tis. přenocování).

 

Více informací naleznete v rychlé informaci a časových řadách.

 

Kontakt:

Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz  

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji ve 2. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2019 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. pololetí 2019 podle krajů ČR
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2019
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Graf - Přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji