Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2019

 

7. 2. 2020

V hromadných ubytovacích zařízeních se na území Olomouckého kraje v roce 2019 ubytovalo 761,4 tis. hostů. Ti zde strávili 2,3 mil. nocí. Od revize statistiky cestovního ruchu v roce 2012 nezaznamenala návštěvnost kraje lepších výsledků. Počet hostů se meziročně zvýšil o 8,8 % a počet přenocování o 7,0 %. V obou případech se jednalo o nejvyšší relativní přírůstky v mezikrajském srovnání. Průměrná délka přenocování činila 3,04 noci. Po kraji Karlovarském a Královéhradeckém byla třetí nejvyšší v zemi.

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 4. čtvrtletí 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 154,9 tis. hostů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 12,0 %, což po Karlovarském kraji odpovídalo druhému nejvyššímu růstu v České republice. Ze všech ubytovaných bylo 124,0 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 30,9 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 12,7 % (3. nejvyšší přírůstek mezi kraji) a počet nerezidentů o 9,3 % (4. nejvyšší přírůstek mezi kraji). V mezikrajském pohledu byl pětinový podíl zahraničních hostů na všech ubytovaných hostech v kraji čtvrtý nejnižší.

Mezi nerezidenty převládali hosté ze Slovenska (7,4 tis.), Polska (4,7 tis.) a Německa (3,5 tis.). V dalším pořadí následovali hosté z Ukrajiny (2,4 tis.), Rakouska (1,8 tis.), Ruska (1,5 tis.) a Španělska (1,0 tis.). Z prvních 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství přibylo z absolutního pohledu zejména Ukrajinců, Kanaďanů, Slováků a Poláků. Meziročně vyšší návštěvnost byla sledována také v případě Rakušanů, Rusů, Španělů a Britů. Naopak meziročně nižší návštěvnost charakterizovala hosty z Německa a Itálie.

Ve 4. čtvrtletí 2019 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje 434,3 tis. nocí. Počet přenocování se meziročně zvýšil o 9,2 %, tj. nejvíce mezi všemi kraji. Domácí hosté byli ubytováni na 373,9 tis. nocí (meziročně o 9,4 % více) a zahraniční hosté na 60,4 tis. nocí (meziročně o 7,9 % více). Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyššího počtu přenocování Slováci (14,3 tis. nocí), Poláci (8,9 tis. nocí) a Němci (8,3 tis. nocí). Meziročně zvýšený počet nocí charakterizoval z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství především hosty z Kanady. V dalším pořadí následovali hosté ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, Španělska, Spojeného království a Rakouska.

 

Cestovní ruch v 1. až 4. čtvrtletí 2019

V roce 2019 bylo podle předběžných údajů v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji ubytováno 761,4 tis. hostů. Jejich počet byl o 8,8 % vyšší než v roce 2018, což byl nejvyšší relativní přírůstek v mezikrajském srovnání. Mezi všemi ubytovanými bylo 612,5 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 148,9 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 9,6 %, počet nerezidentů o 5,3 %. Ačkoliv počet zahraničních hostů vzrostl na nejvyšší hodnotu od roku 2012, jejich podíl klesl na hodnotu nejnižší. Důvodem bylo vyšší tempo počtu ubytovaných Čechů. Podíl nerezidentů mezi všemi ubytovanými hosty v kraji klesl na 19,6 % a zůstal výrazně za republikovým průměrem (49,5 %). Nižší podíl zahraničních hostů charakterizoval pouze Kraj Vysočina a kraj Pardubický a Zlínský.

Po českých turistech byli nejvíce zastoupeni hosté ze Slovenska (29,8 tis.), Polska (27,1 tis.), Německa (17,7 tis.) a Ruska (11,8 tis.). Podíl hostů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 54,1 %. V meziročním absolutním pohledu přibylo z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství nejvíce hostů z Ruska a Polska. Růst návštěvnosti byl dále sledován u hostů ze Slovenska, Ukrajiny, Španělska, Litvy a Číny. Naopak úbytek byl zaznamenán u Rakušanů, Italů a nejvíce u Němců.

V roce 2019 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji 2 312,3 tis. nocí, tj. o 7,0 % více než v roce 2018. Jednalo se o nejvyšší relativní přírůstek mezi všemi kraji. Z celkového počtu připadalo 2 019,6 tis. nocí na rezidenty a 292,7 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se počet přenocování zvýšil o 7,8 % (tj. nejvíce mezi kraji), u zahraničních návštěvníků o 1,5 %. Mezi nerezidenty zaznamenali nejvyššího počtu přenocování hosté ze Slovenska (59,2 tis. nocí), Polska (55,3 tis. nocí) a Německa (42,9 tis. nocí). S odstupem následovali hosté z Ruska (16,1 tis. nocí), Ukrajiny (11,3 tis. nocí) a Rakouska (10,7 tis. nocí). Meziročně zvýšený počet nocí charakterizoval hosty z Polska (o 4,0 tis. nocí), Kanady (o 2,5 tis. nocí) a Ruska (o 1,6 tis. nocí).

Průměrná délka přenocování klesla meziročně na 3,04 noci. Po kraji Karlovarském (4,53 noci) a Královéhradeckém (3,18 noci) se jednalo o třetí nejvyšší hodnotu v zemi. Průměrná délka přenocování domácích hostů v Olomouckém kraji (3,30 noci) byla o 1,33 noci vyšší než u hostů ze zahraničí (1,97 noci). Jednalo se o nejvyšší rozdíl mezi všemi kraji s tím, že kratší průměrnou délku přenocování nerezidentů vykázal pouze kraj Jihočeský a Jihomoravský. Ze sledovaných zemí měli v loňském roce v průměru nejdelší přenocování v HUZ v Olomouckém kraji hosté z Oceánie (6,3 noci), Kypru (5,9 noci), Jihoafrické republiky (4,3 noci), Indie (3,5 noci), České republiky (3,3 noci), Kanady (2,8 noci) a Mexika (2,8 noci).

V lázeňských ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje bylo podle předběžných údajů za rok 2019 ubytováno 59,2 tis. hostů, kteří zde strávili 708,5 tis. nocí. Ačkoliv se počet hostů meziročně snížil o 2,1 %, počet přenocování se o 2,2 % zvýšil. V důsledku tohoto vývoje došlo k prodloužení průměrné délky přenocování z 11,5 noci v roce 2018 na 12,0 noci v roce 2019.

 

Další informace naleznete v rychlé informaciveřejné databázi.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v roce 2019 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů ve 4. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v roce 2019
  • Graf - Nerezidenti v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji podle čtvrtletí