Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

11. 5. 2020

V hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji se v průběhu 1. čtvrtletí 2020 ubytovalo 140,2 tis. hostů, kteří zde strávili 455,5 tis. nocí. V meziročním srovnání se počet hostů snížil o 11,3 % a počet přenocování o 9,1 %. Ještě ukazatelé za leden a únor vykazovaly meziroční nárůst, v důsledku mimořádných opatření hodnoty za březen znamenaly razantní pokles.

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 140,2 tis. hostů, což bylo o 11,3 % méně než ve stejném období roku 2019. Přitom výsledky za první dva měsíce ukazovaly na zvýšení počtu hostů. V lednu bylo ubytováno 57,2 tis. hostů (meziročně o 14,5 % více), v únoru 59,3 tis. hostů (meziročně o 5,4 % více) a v březnu už jen 23,7 tis. hostů, což bylo ve srovnání s březnem minulého roku o 54,4 % méně. Většina ubytovaných (85,0 %) byla z České republiky, celkem 119,1 tis. osob (tzv. rezidentů), a 21,1 tis. hostů bylo ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Ve srovnání s 1. čtvrtletím minulého roku poklesl počet domácích hostů o 10,7 % a počet zahraničních o 14,9 %.

Čtvrtinu zahraničních hostů tvořili hosté z Polska (5,4 tis. osob), jejichž počet zůstal meziročně na stejné úrovni. Dalšími nejčastěji ubytovanými klienty byli hosté ze Slovenska (4,7 tis. osob) a Německa (2,3 tis. osob). Jejich počet zaznamenal meziroční pokles, hostů ze Slovenska bylo téměř o desetinu méně (9,3 %) a klientů z Německa pak o třetinu méně (o 31,5 %).

Celkový počet přenocování v 1. čtvrtletí 2020 v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji dosáhl 455,5 tis. nocí, což znamenalo pokles o 9,1 % ve srovnání s 1. čtvrtletím minulého roku. Domácí hosté strávili v zařízeních 407,2 tis. nocí (meziročně o 9,6 % méně) a zahraniční hosté 48,3 tis. nocí (meziročně o 4,9 % méně). Z nerezidentů největšího počtu ubytovaní dosáhli hosté z Polska, kteří strávili v HUZ Olomouckého kraje 13,5 tis. nocí, což bylo dokonce o 4,3 % více než ve stejném období minulého roku. Slováci se ubytovali přibližně stejně jako před rokem v souhrnu na 10,5 tis. nocí. Naproti tomu klienti z Německa zaznamenali v počtu přenocování čtvrtinový pokles na 6,0 tis. nocí (o 25,6 % méně).

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Výsledky za 1. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu CR 1-12 a čtvrtletního výkazu CR 2-04. Děkujeme všem respondentům, kteří nám data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2020 - komentář
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji