Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

10. 5. 2019

V hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji se v průběhu 1. čtvrtletí 2019 ubytovalo 159,8 tis. hostů. Ti zde strávili 506,4 tis. nocí. V meziročním srovnání se počet hostů zvýšil o 4,1 % a počet přenocování o 3,8 %. Průměrný počet přenocování činil 3,2 noci. Po kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Libereckém byl čtvrtý nejvyšší v České republice. Na celkovém počtu více než půlmilionu přenocování v kraji se z 89,5 % podíleli Češi. Jednalo se o nejvyšší podíl mezi všemi kraji.

Hosté v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 1. čtvrtletí 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) v Olomouckém kraji ubytováno 159,8 tis. hostů. Jejich počet se meziročně zvýšil o 4,1 %. V lednu bylo ubytováno 50,3 tis. hostů (meziročně o 5,1 % více), v únoru 56,2 tis. hostů (meziročně o 5,6 % více) a v březnu 53,3 tis. hostů (meziročně o 1,6 % více). Ze všech ubytovaných bylo téměř 134,3 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a téměř 25,6 tis. hostů ze zahraničí (tzv. nerezidentů). Zatímco počet rezidentů se meziročně zvýšil o 6,1 %, počet nerezidentů o 5,3 % poklesl. Podíl rezidentů na všech ubytovaných hostech v kraji činil 84,0 % a byl třetí nejvyšší v České republice.

 

Mezi nerezidenty převládali v 1. čtvrtletí 2019 hosté z Polska (5,5 tis.), Slovenska (5,5 tis.) a Německa (3,4 tis.). Z prvních 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství přibylo z absolutního pohledu zejména Španělů a Slováků. Meziročně vyšší návštěvnost byla sledována také v případě Italů a Francouzů. Úbytek byl vykázán u hostů z Rakouska, Ruska, Polska, Německa, Spojeného království a především Ukrajiny.

Přenocování v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019

V 1. čtvrtletí 2019 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji 506,4 tis. nocí. Počet přenocování se meziročně zvýšil o 3,8 %. Domácí hosté byli ubytováni na 453,0 tis. nocí (meziročně o 4,8 % více) a zahraniční hosté na 53,4 tis. nocí (meziročně o 3,8 % méně). Po hostech z České republiky zaznamenali nejvyššího počtu přenocování Poláci (13,5 tis. nocí), Slováci (11,4 tis. nocí) a Němci (8,5 tis. nocí). Průměrný počet přenocování se meziročně nezměnil a činil 3,2 noci. V případě domácích hostů byl sledován průměr 3,4 noci a v případě hostů ze zahraničí 2,1 noci. Z 10 nejčastěji zastoupených cizích státních občanství náležel nejvyšší průměrný počet přenocování hostům z Německa (2,5 noci), Spojeného království (2,5 noci) a Polska (2,4 noci).

Hosté a přenocování v lázeňských zařízeních v kraji v 1. čtvrtletí 2019

V lázeňských ubytovacích zařízeních na území Olomouckého kraje bylo v 1. čtvrtletí 2019 ubytováno 14,2 tis. hostů, kteří zde strávili 145,2 tis. nocí. Zatímco počet hostů se meziročně snížil o 1,7 %, počet přenocování se o 2,1 % zvýšil. Díky tomu došlo ke zvýšení průměrného počtu přenocování z 9,8 noci (v 1. čtvrtletí 2018) na 10,2 noci (v 1. čtvrtletí 2019). Z celkového počtu ubytovaných hostů bylo 13,9 tis. Čechů (tj. 97,8 % z celku), jejichž počet přenocování činil 143,9 tis. nocí (tj. 99,2 % z celku).

 

 

Více informací naleznete v rychlé informaciVeřejné databázi.

 

Kontakt:
Jiří Frelich
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 527
E-mail: jiri.frelich@czso.cz

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2019 - komentář
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2019
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Graf - Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji