Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Oproti předchozím zimním sezónám mohli hosté tentokrát naplno využít příznivé podnební podmínky v horských střediscích a to se projevilo i ve zvýšené návštěvnosti ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Podle předběžných výsledků za 1. čtvrtletí letošního roku se zvýšil počet hostů i přenocování v celé republice. V Olomouckém kraji se počet hostů ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zvýšil o 11,1 % a počet přenocování o 4,3 %.

  • Cestovní ruch v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2017 - komentář
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v 1. čtvrtletí 2017 podle krajů ČR
  • Graf - Počet domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji
  • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji v 1. čtvrtletí 2017
  • Graf - Počet přenocování domácích a zahraničních hostů v HUZ v Olomouckém kraji